ÅSIKT

”Brink vill stoppa hela branschen”

Tomas Tobé (M): Bemanningsföretagen viktiga på svenska arbetsmarknaden

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

REPLIK Vänsterpartiets Josefin Brink ger sken av att det blir allt vanligare att svenska arbetsgivare kringgår arbetsmarknadens spelregler genom bemanningsföretag och att det finns en stor lucka i LAS som måste täppas till. Det är en onyanserad och direkt felaktig bild.

Dagens lagstiftning och gällande praxis klargör redan att arbetsgivare inte får hyra in personal om syftet är att kringgå anställningsskyddslagens regler om företrädesrätt. Det är glasklart. Vad detta istället handlar om är att göra extrema fall av användande av bemanningsföretag till en ursäkt för att stoppa en hel bransch. Brink vill inte att arbetsgivare ska ha rätt att själva välja om de ska driva sin verksamhet genom att nyanställa personal eller genom att hyra in personal.

Sverige håller för närvarande på att implementera det så kallade bemanningsdirektivet. EU-regleringen har två syften, dels att förbättra villkoren för de arbetstagare som arbetar för bemanningsföretag i Europa, dels att undanröja de begränsningar som finns mot att anlita bemanningsföretag. Sverige är alltså i ett läge där man ska undanröja begränsningar mot att anlita bemanningsföretag, inte att införa nya.

Bemanningsföretagen fyller en viktig funktion på den svenska arbetsmarknaden. De ger företagen en möjlighet att flexibelt möta variationer i efterfrågan samtidigt som det skapas värdefulla arbetstillfällen med en hög grad av trygghet. De avarter som kan förekomma kan vid behov prövas enligt den nuvarande lagstiftningen, utan att alla företag i den väl fungerande bemanningsbranschen ska straffas.

Ett förbud enligt Brink-modell skulle endast ge ökade incitament att driva sin verksamhet på andra sätt än genom att anställa egen personal. Bemanningsföretagen skulle få minska sin personalstyrka och viktiga instegsjobb till arbetsmarknaden skulle försvinna. Vem vinner på det?

Tomas Tobé, riksdagsledamot i arbetsmarknadsutskottet (M)