ÅSIKT

Hjälp gravida som har ätstörningar

Debattörerna: Kvinnor riskerar föda size zero-barn

Foto: COLOURBOX
”En studie, presenterad av Karolinska institutet, visar att gravida kvinnor som tidigare haft ätstörning har en högre frekvens av tillväxthämning av fostret”, skriver debattörerna.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Ätstörningar är en av de vanligaste psykiska sjukdomarna hos flickor i tonåren. Med självsvält eller hetsätning genomlider man dagarna. Vågen är hatobjekt och samtidigt ens bästa vän, den enda man kan lite på. Den enda som faktiskt säger svart på vitt hur man ser ut. Att människor runt omkring säger att man är fin spelar ingen roll.

Ofta har man starka prestationskrav på sig. Ska vara bäst i klassen, springa fortast, vinna! Misslyckanden är otänkbara. Utseendet räcker inte till. Särskilt inte om man tycker sig se ut som en fettklump.

Det pratas mer om ätstörningar nu än tidigare. Det är bra, och det är till hjälp för många.

Men något vi inte pratar om är att många kvinnor med tidigare ätstörningar riskerar återfall i sjukdomen under eller efter graviditet. Ett problem i problemet är att så många flickor går obehandlade också innan de blir gravida. De har aldrig fått någon professionell hjälp och saknar därför helt möjlighet att hantera de känslor som kommer. De som nödtorftigt klarade sin ätstörning och lyckades gå vidare med livet kan få stora problem vid en graviditet.

Grundproblemet är skam- och skuldkänslor. För trots förnekelse och bristande sjukdomsinsikt så finns en viss medvetenhet om att det man gör inte är hälsosamt. Varken för sig själv eller det barn man väntar. Men när hela ens väsen är fyllt av självförakt. När så gott som dygnets alla timmar är fixerade kring mat och kroppen dessutom växer av sig självt då är det ingen enkel match.

Likt alkoholisten och narkomanen behöver den ätstörde hjälp och stöd. I vissa avseenden kanske till och med mer. För alkohol, narkotika och skärsår är något det går att leva utan men utan mat klarar sig ingen. Det går inte att som i alkoholistens fall ta bort flaskan, alltså maten. Det handlar i stället om att lära sig att hantera den mat man både älskar och hatar.

En studie, presenterad av Karolinska institutet, visar att gravida kvinnor som tidigare haft ätstörning har en högre frekvens av tillväxthämning av fostret. Var femte fick så allvarliga återfall under graviditeten att de behövde söka hjälp. Detta är oroväckande. Inte minst eftersom risken för missfall ökar samtidigt som det är vanligare med både lägre födelsevikt och mindre huvudomfång hos barnen. Det är lätt att inse att ett foster som inte får tillräckligt med näring bli utsatt för stora risker som kan ge konsekvenser för livet. Det finns också barnläkare som ser ett möjligt samband mellan ätstörningar hos modern och ADHD hos barnet.

FAS-barn, det vill säga barn med alkoholskador gå grund av moderns missbruk, är ett känt problem.

Inom mödravården har man blivit mer observant och bättre på att ta hand om kvinnor med alkoholproblem och förhoppningsvis kommer det att födas färre barn med de allvarliga konsekvenser som en missbrukande mamma kan ge sitt barn. Men i dessa tider, med en allt större kroppsfixering och trender där vi ska vara smala, smarta och snygga. Finns det risk att vi snart har en ny grupp barn med problem? Kommer size zero-barnen, de som inte fick tillräckligt med näring på grunda av mammans ätstörning?

Vad skulle då hjälpa dessa kvinnor som lider av anorexi eller bulimi? Vi föreslår tre olika åtgärder:

Först och främst ökad kunskap i de utbildningar som i dag kommer i kontakt med unga tjejer och gravida, såsom skolsköterske- och barnmorskeutbildningar. En rätt ställd fråga kan bokstavligt talat rädda liv. Men då krävs det att den som förväntas ställa frågan också har rätt kunskap.

Det behövs också mer forskning, dels kring problematiken men också kring skadorna kring mödrar och deras barn.

Gravida som har ätstörningar och som har uppmärksammats av mödravården bör få hjälp i form av extra ultraljudsundersökningar, uppföljning och samtal under hela graviditeten.

Alla blivande och nyblivna mammor, oavsett storlek på mage eller kropp, ska kunna känna den glädje som en graviditet och ett barn för med sig. Och veta att det bästa relation de kan vårda är den med barnet och inte den med vågen.

FAKTA

Magdalena Andersson är ordförande för Moderatkvinnorna.

Mia Lönnmo drabbades av ätstörningar under två graviditeter, nu symptomfri.

Anorexia nervosa drabbar främst flickor och unga kvinnor. Sjukdomen är känd inom medicinen sedan 1600-talet. Bulimia nervosa, hetsätning, är närbesläktat med anorexia. Den som är drabbas av ätstörningar känner sig ofta tjock, fastän hon väger för lite. I Sverige tror man att ca 4–5 procent av alla kvinnor någon gång av en allvarlig ätstörning.

Magdalena Andersson
Mia Lönnmo