ÅSIKT

Wibble hade rätt om sparpengarna

Erik Ullenhag: Alliansens skattesänkningar har gjort det möjligt för fler att spara

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

När Anne Wibble (FP) var finansminister­ sa hon att det vore­ önskvärt att alla svenskar hade en årslön på banken. Uttalandet blev väldigt omdiskuterat och med viss rätt kritiserat då det för de flesta framstod som en orealistisk målsättning. Men Wibble startade­ en viktig debatt när hon pekade på att människors trygghet ökar om det finns sparade pengar.

LO-ordföranden Wanja Lundby­-Wedin pekade häromdagen på statistik från SCB som visar att nästan var fjärde arbetare inte­ klarar av att betala en oväntad utgift på 8 000 kronor utan att låna eller be om hjälp (AB Debatt 19/3).

Det är klart att det ligger en väldig otrygghet i att människor inte har möjlighet att klara en större tandläkarräkning, ett trasigt kylskåp eller någon annan oförutsedd utgift utan att låna. Oro över den egna ekonomin gör vardagsstressen större.

Det finns alltså ett stort värde i att människor ska ha råd att spara. En förklaring till att så många har svårt att klara en oförutsedd utgift är att skatten för låg- och medelinkomsttagare under många år har varit väldigt hög. Även människor med jobb har efter skatt och betalda räkningar haft så pass små marginaler att det inte varit möjligt att spara.

Det är bland annat därför de jobbskatteavdrag som regeringen har genomfört varit så viktiga. De ökar marginalerna kraftigt för exempelvis LO:s medlemmar. En barnskötare har fått mer än 1?400 kronor i månaden efter skatt och en metallarbetare en bit över 1?500 kronor.

Folkpartiet och alliansen står upp för ett skattesystem där det ska vara möjligt även för LO-medlemmar att spara pengar. Mot oss står vänsterpartierna som motsatt sig de jobbskatteavdrag som genomförts. LO har en viktig poäng när de lyfter fram att deras medlemmar inte har råd att spara. Men de stödjer samtidigt ett regeringsalternativ som skulle göra arbetande människors marginaler mindre.

Ibland ställs sparande felaktigt mot trygghetssystem. Möjligheten för människor att lägga undan pengar ska inte ersätta goda trygghetssystem. Den som blir sjuk eller arbetslös ska ha en god ersättning under sjukdomen eller under den tid det tar att söka sig ett nytt arbete.

Trygghetssystemen innehåller dock ett viktigt hål, nämligen att hundratusentals människor står utanför arbetslöshetsförsäkring. Den viktigaste luckan att täppa igen i trygghetssystemen är därför att införa en allmän a-kassa så att alla får omfattas av trygghetssystemet vid arbetslöshet. LO motsätter sig dock en allmän a-kassa eftersom de vill ha kvar a-kassan som medlemsrekryteringsgrund. LO:s makt är viktigare än att alla omfattas av trygghetssystemen.

Men även med goda trygghetssystem finns det ett stort värde­ i att människor har möjlighet att själva spara pengar. Vi behöver fortsätta fördjupa politiken för att människor ska få mer makt över sin vardag. Bland dem som har det allra tuffast finns ensamstående föräldrar, oftast kvinnor, som i slutet av varje månad har svårt att få ekonomin att gå ihop. En utmaning för nästa mandatperiod blir att fundera även på hur de ska kunna påverka sin egen ekonomi och få större marginaler i vardagen.

Anne Wibble blev hånad för sitt uttalande om att människor skulle ha en årslön på banken. Men även om det inte framstår som realistiskt att alla människor ska kunna lägga undan så mycket pengar var Wibbles inriktning den rätta.

Hennes uttalande om sparande kom efter några år då hushållens sparande faktiskt varit negativt – människor gjorde av med mer pengar än vad de tjänade. I längden är det självklart inte hållbart att hushållen blir allt mer skuldsatta. Under senare år har sparandet ökat och 2009 uppgick sparandet till en så pass hög andel av den disponibla inkomsten som åtta procent.

Visst ska vi sträva efter ett samhälle där människor har möjlighet att spara och därmed kunna känna tryggheten att det finns en buffert om det oförutsedda inträffar. Det ska finnas ett gott skyddsnät för den som behöver stöd och hjälp men fler människor ska också ha möjlighet att känna den trygghet det innebär att ha egna pengar på banken. Ett led i det arbetet är att alliansregeringen kraftigt sänkt skatten på arbete.

FAKTA

Erik Ullenhag, 37, Uppsala.

Partisekreterare (FP) och riksdagsledamot.

Den som spar han har? Anne Wibble, finansminister 1991-1994, sa att alla svenskar borde ha en årslön på banken. Wibble blev hånad för sin orealistiska vision – men hennes inriktning var rätt, menar debattören.

Erik Ullenhag

ARTIKELN HANDLAR OM