ÅSIKT

Politiker saknar moral om pensionerna

Lars Henric Ekstrand svarar Bo Könberg

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Foto: COLOURBOX
”Sverige har ett pensionssystem som är dåligt för dagens pensionärer”, skriver debattören.

Bo Könbergs svar på min artikel om pensionsbromsen saknar skärpa och klarhet.

Könberg påstår utan belägg att kostnaderna för förtids- och efterlevandepensioner var mer än 260 miljarder kronor. Hur mycket mer, under hur lång tid? Det är en ren luftsiffra.

Snittkostnaden för dessa två pensionsformer 1999–2002 var 39 miljarder kronor per år. Samtidigt övertog fonderna ansvaret för ålderpensioner med 43 miljarder per år. Förutom att statskassan övertog pensioner med årlig vinst på drygt 2 miljarder slapp man denna utgift. Det är ett scoop på 6 miljarder per år. Var fanns kompensationsbehovet?

För att balansera konjunkturvariationer krävs tillräckligt stora fonder. Det är ett starkt skäl att återföra de 260 miljarderna till AP-fonderna. Om de funnits hade bromsmekanismen inte behövts.

Den är en orimlig konstruktion. Man kan inte ha ett system där pensionerna åker berg- och dalbana.

Det andra skälet är ren hederlighet. Amerikanska företagsledare har fått mångåriga fängelsestraff för att nalla ur pensionsfonder, men här går det bra.

Pensionsöverenskommelsen från 1994 innehöll ingen broms och inga skilda skatteskalor för pensionärer och löntagare. Men i dag gör bromsen att en typisk pensionär förlorar 50 000 kronor under fem år.

I det gamla ATP-systemet låg pensionen på 60–70 procent av slutlönen. Men är man född efter 1954, börjar arbeta vid 20 års ålder och fortsätter oavbrutet till 65 får man mindre än hälften av lönen i pension! Om man avbryter för studier, sjukskrivning eller arbetslöshet blir det ännu mindre.

Man har formler i stället för en bestämd pensionsålder. Denna antogs tidigare behöva höjas ett år för att ge samma pension som tidigare, nu behövs tre år. Avtal i slutna rum efter 1994 har sänkt det utlovade utfallet. Men detta har man mörkat. Internationella organisationer krävde öppen redovisning vilket nu finns i rapporter från OECD och till EU. Försöken till mörkning liksom fifflet med 258 miljarder visar en bristande moral hos samtliga politiker.

Sverige har ett pensionssystem som är dåligt för dagens pensionärer och uselt för morgondagens. Det är komplicerat och tycks inte ens förstås av de riksdagsledamöter som medverkat. Förklarligt när man ser Bo Könbergs replik.

Vi pensionärer kräver:

Att 258 miljarder stegvis återförs från statskassan till AP-fonderna,

Att pensionsbromsen helt avskaffas, helst från halvårsskiftet 2010,

Lagstiftning som rejält försvårar för politiker att tulla avpensionsfonderna.

Lars Henric Ekstrand

professor emeritus i pedagogik