ÅSIKT

Bra att patienter får välja om de vill dö

Ja till livet: Viktigt att göra skillnad på dödshjälp och att avstå nödvändig behandling

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Socialstyrelsens beslut i dag att bekräfta att en patient som vill avbryta sin behandling har rätt till det innebär inte ett ja till dödshjälp.

Patientens rätt och inflytande i vården är något mycket viktigt. Varje patient har rätt att utforma och påverka den behandling som hon eller han får. Med undantag för viss psykiatrisk tvångsvård ska patienter inte ges behandling mot sin vilja.

Sjukvårdens vardag ställer inte sällan personal inför svåra överväganden. Vilken behandlingsmetod är den bästa? Hur stora är riskerna och hur ska dessa kommuniceras till patienten? En begäran att stänga av en respirator är inte ett lätt beslut, men kan vara etiskt försvarbart, om det fattas av patienten, som i det aktuella fallet, i en situation där det inte finns möjlighet till bot eller lindring.

När en patient, välinformerad om de olika behandlingsalternativen som finns och vid sina sinnens fulla bruk, vill avstå från nödvändig behandling, bör detta respekteras. Att kalla detta beslut för ”dödshjälp”, vilket både TT och Dagens Medicin i dag gjort, är absolut inte korrekt och i strid med gängse definitioner. Att inte vara noga med begreppen skapar risk för missförstånd och en snedvriden debatt.

Socialstyrelsen klargör att vården är skyldig ”att erbjuda en döende patient smärtlindrande och ångestdämpande behandling”. Detta är bra men otillräckligt.

Varje patient i livets slutskede bör garanteras möjligheten att tillbringa sin sista tid på ett hospice om detta önskas, där både patienten och dess anhöriga kan erbjudas helhetsvård.

Ingen patient i livets slutskede ska på en vårdinrättning i Sverige få frågan om man vill avsluta sitt liv. Det är inte värdigt att äldre ska känna press, vare sig med ekonomiska eller sociala förtecken, att ge sin sängplats till ”någon annan som behöver den”.

Varje läkare som arbetar med patienter i livets slutskede bör få god utbildning inom palliativ medicin, för att minimera risken för svårt sjuka att behöva plågas av ångest och smärta, som modern användning av läkemedel i de allra flesta fall ska kunna hantera.

Ingen läkare ska mot sin vilja behöva medverka vid avslutande av liv. Samvetsrättigheter vid avbrytande av liv borde vara självklart, oavsett om det avser vård i livets slutskede eller vid exempelvis sena aborter.

Ingen patient ska, som rapporter visar sker i Nederländerna, uppleva en press att välja att avsluta livet. Ingen människa ska behöva välja döden som sitt enda ”alternativ”.

Gunilla Gomér

Ordförande för Ja till Livet

ARTIKELN HANDLAR OM