ÅSIKT

Europadomstolen blundar för homodiskriminering

Carina Hägg (S): Österrikiskt par nekas att gifta sig – men domstolen ser mellan fingrarna

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I veckan vann medborgarrättsaktivisterna i Kalifornien en viktig del seger som handlade om människors lika värde oavsett sexuell läggning. I ett skriftligt yttrande skriver den federale domaren Vaughn R Walker att "moraliska tveksamheter som enda argument är en dålig grund för att förneka homosexuella deras rättigheter" och gick därmed på medborgarrättsaktivisternas linje.

Självaste actionhjälten och machoguvernören Arnold Schwarzenegger välkomnade beslutet genom att påpeka att de (homosexuella) har samma rättigheter som han anser att alla förtjänar. Detta är ju naturligtvis ett glädjande besked för oss alla som tror på människans lika värde oavsett sexuell läggning. Vi som anser att det människor gör under täcket är i högsta grad deras egna sak och framför allt, vi som ordagrant kan hålla med domare Walker om att endast vad andra människor anser är ”moraliska tveksamheter” inte räcker för att inskränka och exkludera medmänniskors rätt till familjeliv.

Det är med stor förvåning som jag kan konstatera att Europas högsta juridiska organ inte verkar vara av samma uppfattning. I ett färskt avgörande från Europadomstolen frikändes nämligen staten Österrike från att ha kränkt ett homosexuell pars mänskliga rättigheter.

Paret från Österrike hade ansökt om att få gifta sig i sitt hemland men möttes av den behöriga myndighetens avslag på deras begäran. De vände sig då till landets konstitutionsdomstol som i sin tur också avslog deras talan. I ett sista försök att kunna vinna rätten till ett familjeliv med samma juridiska rättigheter som heterosexuella par vände de sig till Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg.

Europadomstolen kan med bindande verkan bestraffa de europeiska medlemsstater som bryter mot konvektionen för mänskliga rättigheter. Konventionen har upprätthållits för att skydda medborgarna mot godtyckliga nationella lagar som kränker deras rättigheter.

Många inklusive mig själv hade stora förhoppningar om att Europadomstolen skulle en gång för alla tolka ”rätten till familjeliv”, såsom det står i konventionens artikel 8, könsneutralt och därmed slå ett slag för allas lika värde oavsett sexuell läggning. Till min stora besvikelse dömde domstolen till parets nackdel och gav därmed den österrikiska staten rätt i sitt – enligt min uppfattning – diskriminerande beteende mot paret.

Är det inte komiskt att en österrikisk actionhjälte blir guvernör i en amerikansk delstat, lovar förbättringar för homosexuellas rättigheter och tillsammans med sina väljare får gehör för detta från den dömande makten samtidigt som hans gamla hemland gör allt för att gå motsatt håll?

En mindre populär amerikansk president talade för några år sen om ”den gamla världen” när han beskrev europeiska tankesättet i andra sammanhang. Jag undrar om uttrycket inte passar utmärkt när vi diskuterar människor lika värde oavsett sexuell läggning och hur politiker och domstolar på högsta europeiska nivå motarbetar detta.

Carina Hägg
Riksdagsledamot (S) och ledamot
i Europarådets parlamentariska församling

ARTIKELN HANDLAR OM