ÅSIKT

Damm och smuts gör sjukhus farliga

S: Trots larmet 2008 brister fortfarande städningen på Stockholms sjukhus

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Hösten 2008 fick ett larm om smutsen på ett av Stockholms läns landstings sjukhus stor uppmärksamhet. Avslöjandet ledde till att vårdpersonal, och så småningom även myndigheter, bekräftade att bristande städning och hygien är ett välkänt problem i stora delar av sjukvården.

I dag, nästan två år senare, kan vi konstatera att städningen på våra sjukhus fortfarande brister. Patienter vittnar om dammiga vårdavdelningar och snuskiga toaletter. Anhöriga berättar om hur de själva har tagit tvål och pappershanddukar för att göra det någorlunda rent kring sina närstående.

Kvalitet i sjukvården måste vara en helhetsinsats. Smuts och damm försämrar inte bara patienternas intryck av vården, utan äventyrar framför allt deras behandling. Bristande städning i vårdmiljöer innebär en klart ökad infektionsrisk. Varje vårdrelaterad infektion är en smärtsam upplevelse för patienten, men också ett slöseri med resurser. Kan vi minska antalet vårdrelaterade infektioner med 50 procent i Stockholms läns landsting skulle inte mindre än 180 vårdplatser kunna frigöras. Varje vårdplats kostar minst en miljon kronor per år. Detta är verkligen pengar som skulle kunna användas till bättre saker i vården.

För ett par decennier sedan var städningen en självklar del av sjukvården i sig, men i dag handlas ofta städningen upp och genomförs av externa städbolag. Städningen har skiljts från vårdarbetet och det är en viktig orsak till de nuvarande bristerna.

Men det finns positiva föredömen som visar på hur städningen kan förbättras. Det privata akutsjukhuset Capio S:t Göran har inte fallit i fällan att separera städningen från vårdarbetet. S: t Görans sjukhus har valt att sköta städningen själva. Sjukhuset har ansett att det är lättare att med egen bemanning styra vem som ska städa vad och när och hur detta ska göras. Man har också tydliggjort att all vårdpersonal har ett ansvar för städningen.

Nationella mätningar av antalet vårdrelaterade infektioner visar att detta är rätt väg att gå. Sjukhuset har utmärkt sig genom låga nivåer av infektioner flera år i rad. Fler sjukhus borde följa S:t Görans exempel.

I Stockholms län lägger alla landstingets sjukhus – utom ett – ut städningen på entreprenad. Undantaget är Norrtälje sjukhus, som precis som privata S:t Görans sjukhus sköter städningen själv. Vi underkänner inte städbolagens ansträngningar eller möjligheter, men konstaterar att det inte gått att integrera den upphandlade städningen med vårdavdelningarnas normala ansvar och hygienrutiner. Det är talande att Norrtälje sjukhus och S: t Görans sjukhus har en avsevärt lägre andel fall av vårdrelaterade infektioner jämfört med de sjukhus som handlar upp städningen externt.

I Stockholms läns landsting blir städningen en valfråga. Socialdemokraterna går till val på att alla sjukhus inför egen städning, kontinuerliga kontroller av städningens kvalitet och tydligare städansvar för all vårdpersonal. Dessutom ska det löna sig för sjukhusen att bli renare och säkrare. Sjukhusen bör därför åläggas att betala för vårdinsatser orsakade av vårdrelaterade infektioner, och en öppen redovisning skall ske av resurser och resultat. Då ges drivkrafter för bättre städning och hygien.

Städningen måste bli en integrerad del av vård- och omsorgsarbetet igen. Oavsett om man är sjukhusdirektör eller sjuksköterska, läkare eller lokalvårdare ska man ta ett ansvar för att det blir rent, snyggt och säkert på våra sjukhus. Det är hög tid att städa upp i sjukvården.

Björn Bragée
Läkare och patienten som avslöjade städfusket på Danderyds sjukhus

Ilija Batljan
Finanslandstingsrådskandidat (S)