ÅSIKT

Vänsterns EU-fientlighet hotar ett stärkt djurskydd

Birgitta Ohlsson (FP): Förändringar tar tid – men att ge upp löser inget

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vänsterpartiets Jens Holm avfärdar i ett debattinlägg (Aftonbladet 24/8) mina förslag på hur man kan minska pälsuppfödningen och djurens lidande.

Tvärt emot Jens Holm anser jag att konsumenter har ett ansvar. De minkpälsar som säljs i Sverige kommer från minkar i Sverige, Danmark, Kina och Ryssland. Efterfrågan styr tillgången på päls och därmed hur många pälsdjur som föds upp och dödas. Mink som mink, oavsett vilket land burarna står. Konsumentmakten bör ges ökad uppmärksamhet internationellt när vi diskuterar hur vi kan minska djurs lidande.

Vad gjorde Vänsterpartiet alla de år när de aktivt stödde socialdemokratiska regeringar vid makten? Jag motionerade i riksdagen mot pälsdjursuppfödning varje år under den senaste vänsterregeringens sista mandatperiod vid makten, samtliga avslogs.

Min uppmaning att verka genom EU för att stärka djurskyddet avvisar Jens Holm. Han tycker att EU är tandlöst. Är det någon som är förvånad? Vänsterpartiet har aldrig haft någon tilltro till det samarbete som heter europeiska unionen och tycker fortfarande som enda parti i riksdagen att EU ska upplösas och Sverige ska lämna EU.

Men, till skillnad från vad Holm tror, kan EU spela en avgörande roll i djurskyddsfrågor. Exempel är stoppad dunplockning från levande fåglar och förbjuden handel med hund- och kattskinn. Även det förslag om ett förbättrat djurförsöksdirektiv är ett bra exempel på EU:s engagemang. Om förslaget antas, som är uppe till beslut 8 september i år, så kommer djurrättsorganisationer och andra att kunna anmäla misstänkt vanskötsel av försöksdjur, och då måste EU ingripa med bland annat inspektioner. Det är en fråga som min partikamrat Marit Paulsen drivit hårt i EU-parlamentet.

Så visst kan EU spela roll. Man måste emellertid vara realistisk och erinra att långtgående förändringar och reformer inte går över en natt. Just därför krävs det ett ihärdigt engagemang – för sakfrågan såväl som för de forum och verktyg där man har möjlighet påverka.

Sveriges största möjligheter att minska djurens lidande globalt är genom EU. Men detta kräver att man helhjärtat säger ja till unionen och samarbetet mellan medlemsstaterna. Vänsterpartiets EU-fientlighet är ett hot mot Sverige ska fortsätta verka för ett starkare djurskydd i världen.

Birgitta Ohlsson
EU-minister (FP)