ÅSIKT

Borgarna försöker gömma de hemlösa

Morgan Johansson (S): Man vill inte att väljarna ska veta hur många som är hemlösa

Foto: MAGNUS WENNMAN
2005 fanns det 17?800 hemlösa. Hur många är de i dag undrar Morgan Johansson. Bilden är från ett reportage om hemlösasom publicerades i Aftonbladet 3 januari i år.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vill regeringen att frågan om hemlöshet ska glömmas bort i valrörelsen?

Hur ska man annars tolka det faktum att ingen i dag kan svara på hur många som är hemlösa i Sverige – på grund av att den borgerliga regeringen inte brytt sig om att ta reda på det?

Hemlöshet är inte värdigt en modern välfärdsstat. Det är både ett bostadsproblem och ett socialt problem. För en stor grupp hemlösa är det enda problemet att de inte har en bostad. Därför satsade den socialdemokratiska regeringen 2002-2006 omfattande resurser på ett särskilt statligt investeringsprogram för att öka bostadsbyggandet, vilket också blev resultatet.

En grupp hemlösa, den som är mest utsatt och kanske tvingas bo under broar och i portuppgångar, har ofta också sociala problem eller missbruksproblem. Därför riktade S-regeringen statliga pengar för att stärka psykiatrin och missbruksvården.

Att barnfamiljer vräks, och barn får uppleva att familjen blir av med sitt hem och se sina leksaker magasineras, är helt oacceptabelt. Ändå drabbades cirka 1 000 barn per år av att familjen vräktes. Därför lät vi en särskild utredare ta fram förslag för att förebygga vräkningar av barnfamiljer, ”Vräkning och hemlöshet – drabbar också barn” (SOU 2005:88), förslag som sedan genomfördes. Sedan dess så har vi kunnat se att antalet vräkningar av barnfamiljer minskat.

Det som hänt sedan den borgerliga regeringen tillträdde 2006 har emellertid förvärrat situationen. Investeringsstödet till bostadsbyggande har avvecklats, och byggandet har fallit kraftigt.

Storstäderna, där hemlösheten är som värst, präglas nu av en skriande bostadsbrist. Tusentals hyreslägenheter har sålts ut och blivit bostadsrätter. De särskilda pengarna till missbruksvården har dragits in. De pengar som avsatts till Socialstyrelsen för att minska hemlösheten är mest en symbolisk summa: 40 miljoner kronor i projektpengar 2007-2009. Det räcker ingenstans när arbetslösheten är rekordhög och socialbidragstagandet ökar över hela landet.

När inte ens studenter och ungdomar med ordnad ekonomi kan få bostad, hur ska då den som varit hemlös under några år, och som kanske har sociala problem, kunna få det?

Och även om vräkningarna av barnfamiljer av allt att döma minskat sedan 2005, så är det fortfarande hundratals barn som får uppleva detta trauma.

Nyligen dömde Stockholms stadsmission ut regeringens hemlöshetsstrategi som ”misslyckad”, och pekade bland annat på det kortsiktiga i att bara erbjuda härbärgen, men inga riktiga boenden.

Allt talar således för att hemlösheten ökat mycket kraftigt under perioden. Hur mycket?

Det vet inte ens det ansvariga statsrådet Maria Larsson (KD). Hon har nämligen inte brytt sig om att ta reda på det. Det blev uppenbart när jag i riksdagen i juni frågade folkhälso- och socialtjänstministern om hon hade en aning om hur många hemlösa det finns. Det hade hon inte.

Pressad av frågan så svarade hon i stället med en grov osanning: hon påstod att S-regeringen inte visste hur många barn som vräktes. Helt osant, för att inte säga lögnaktigt, eftersom det alltså faktiskt var jag som tog initiativet till den särskilda utredning som visade på att ett tusental barn årligen berördes av vräkningar.

Men vi gjorde mer än så. För att kunna följa utvecklingen lät jag Socialstyrelsen göra en särskild kartläggning av den totala hemlösheten i Sverige. Den visade att det 2005 fanns cirka 17 800 hemlösa. Det var sedan meningen att sådana kartläggningar skulle göras en gång vart femte år.

Nu är det 2010, och följaktligen borde det vara gjort nu. Men någon sådan kartläggning har inte gjorts, eftersom Socialstyrelsen inte fått något uppdrag av regeringen att göra det.

Orsaken är uppenbar. Maria Larsson (KD) vill inte veta hur många som är hemlösa i Sverige i dag.

Och framför allt vill hon inte att allmänheten ska få veta det före valet.

FAKTA

Morgan Johansson, 40. Riksdagsledamot (S). Folkhälso- och socialtjänst- minister 2002–2006.

Hur många som är hemlösa i Sverige går inte att svara på, eftersom de ansvariga inte rutinmässigt kartlägger problemet. Det illustrerar tydligt de borgerligas ointresse för frågan, menar debattören.

Morgan Johansson