ÅSIKT

Vänstern handfallen inför miljonprogrammets förfall

Joakim Larsson (M): En ansvarsfull politik lämnar inte hyresgästerna i sticket

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

En modern storstad behöver många olika lösningar för att skapa blandade boendeformer i hela staden. Åt Vänsterpartiets Ann-Margreth Livh är det dock bara kommunalt ägda och förvaltade bostäder som duger. De förslag om förtätning, avkontorisering och tillfälliga studentbostäder som Livh nämner därutöver arbetar vi nämligen redan med i Stockholms stad. Just nu pågår exempelvis arbetet med att få fram boende på vatten för Stockholms studenter. Livh har rätt i en sak: Hyresrätten behövs. Det är också just därför vänsterns bostadspolitik är så skadlig för Stockholm.

Det mest beklagansvärda med vänsterns politik är att de säger sig vilja bygga hyresrätter, men sedan lämnas hyresgästerna i sticket. När miljonprogrammet förfaller står vänstern handfallen.

Moderaterna genomför en historisk förnyelse av Stockholms miljonprogramområden, där varje eftersatt bostad ska renoveras och energieffektiviseras. Unikt är också att vi gör arbetet tillsammans och i dialog med de boende. Över 15 000 synpunkter och idéer har inkommit vid dialogerna i Akalla, Husby, Rinkeby och Tensta. Boendedialogerna har nu fortsatt i södra Stockholm. Hyresgästerna i ytterstaden har rätt till en lika god standard på sina hyresrätter som boende i innerstaden. Det går att uppnå med vår miljardsatsning på att upprusta de kommunalt ägda miljonprogramsbostäderna. Att detta alls är möjligt är tack vare de resurser som nu finns i bostadsbolagen efter genomförda ombildningar.

Vi vill ha en stad för alla önskemål. Vi stirrar oss inte blinda på en viss boendeform, utan ser till att det byggs såväl hyresrätter som bostadsrätter, småhus och radhus. Bara med en sådan politik kan vi få en blandad boendemiljö med god boendestandard även för alla hyresgäster. Frågan är varför vänstern inte vill att det ska gå att bo med bra standard i miljonprogrammet.

Joakim Larsson
Ytterstadsborgarråd (M)