Aftonbladet
Dagens namn: Lillemor, Moa
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Kontakta debattredaktionen
[email protected]
Kristofer Forssblad Olsson, tf. debattredaktör
Petter Ovander, tf. bitr. debattredaktör

Oansvarigt av fack att utesluta SD:are

Debattören: Ett fackförbund är inte vilken fan-klubb som helst

Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna blir allt mer utfrysta. Nu senast diskuterar flera fackförbund möjligheterna att utesluta aktiva SD-medlemmar, något som debattören invänder mot.   Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna blir allt mer utfrysta. Nu senast diskuterar flera fackförbund möjligheterna att utesluta aktiva SD-medlemmar, något som debattören invänder mot. Foto: TOMAS ONEBORG

En av valrörelsens mörkaste och samtidigt mest minnesvärda händelser var Sverigedemokraternas reklamfilm. I filmen jagar ett antal varelser i heltäckande slöja livet ur en svensk pensionär i en kamp om brödsmulor från välfärdens bord. Budskapet är tydligt: Det är vi mot dem. Vi svenskar mot de andra, de främmande.

Det budskapet har Sverigedemokraterna skickligt exploaterat. Oron för de främmande var tillräcklig för att ge partiet tillträde till statens viktigaste maktmedel, makten att lagstifta, den makt som tillkommer riksdagen.

Det finns en övertygande kraft i uppdelningen av världen i ett ”vi” och ett ”de andra” – åtminstone om man kan få tillräckligt många att identifiera sig med ”vi”. Är polariseringen framgångsrik så kan den medföra att man känner sig tvingad att ta ställning: Antingen är ni med eller så är ni emot.

Polariseringen har accentuerats efter Sverigedemokraternas framgångar i riksdagsvalet. Men den har förändrats. Nu är det Sverigedemokraterna som målas ut som de andra. Massdemonstrationer avlöser Facebook-kampanjer och följs upp av bojkotter.

Ett utflöde ur denna utfulning av Sverigedemokraterna (SD) är att vissa fackförbund nu har beslutat att medlemmar i SD inte har rätt att vara medlemmar i fackförbunden. Är man engagerad i SD är man således inte välkommen i till exempel Vårdförbundet. Fackordföranden

Anna-Karin Eklund från Vårdförbundet säger till TT att sverigedemokrater ”inte kan dela fackförbundets värdegrund”. Sverigedemokrater får söka sig till andra fackförbund, menar Eklund. Vilket fackförbund som i sådana fall skulle kunna komma i fråga nämns inte. Jag gissar att inte heller Syndikalisterna skulle ta emot sverigedemokrater med öppna armar.

Det här kan kanske tyckas som en intern sak för facket. I en mening är det just det. Fackförbunden är föreningar som är till för sina medlemmar. Föreningar sätter upp sina egna regler. Det är inte någon mänsklig rättighet att få gå med i en förening. I allmänhet.

Men facket är inte som vilka klubbar som helst. Vårdfacket är inte som medlemslistan för nattklubben F12 eller en fan-klubb för Twilight-filmerna. Fackförbunden har nämligen genom arbetsrättens regelverk kommit att tilldelas en makt som inte föreningar i övrigt har.

Fackförbunden får utse representanter till domstolar och ta ut avgifter och vidta stridsåtgärder på ett sätt som inte F12:s medlemsklubb eller Twilight-tonåringarna får göra. Fackförbunden har med andra ord tilldelats makt som inte andra föreningar har, en makt som delegerats från den offentliga makt som riksdagen tilldelats av folket. Med en sådan makt kommer ett ansvar.

När den offentliga makten tilldelas icke-offentliga institutioner, som fackföreningar, är det rimligt att staten också ställer upp som krav att makten utövas med samma respekt för grundläggande friheter och rättigheter som när det är staten själv som utövar makten.

Staten har inte rätt att diskriminera medborgare på grund av deras åsikter. Staten kan inte vägra någon att omfattas av sjukförsäkringen för att hon har främlingsfientliga åsikter, till exempel. Staten måste förhålla sig neutral.

Vissa fackföreningar verkar anse att den typen av krav inte kan ställas på dem. Vissa fackföreningar verkar inta inställningen att deras verksamhet är som vilken annan form av klubbverksamhet som helst. Det är naturligtvis en inställning som det står varje organisation fritt att inta.

Men om en organisation intar den inställningen är det också rimligt att ifrågasätta om det bör ha konsekvenser för vilken makt som den ska tilldelas av staten.

För att uttrycka det på ren svenska: Fackföreningar som diskriminerar medlemmar på grund av deras politiska åsikter förtjänar inte förtroendet att få utöva offentlig makt.

Vi mot dem-synsättet hör inte hemma inom sådan maktutövning.

Mårten Schultz

Bloggat om facket och SD

  Demokrati, fack it!

KDU Uppsala skriver: ”Vi i KDU Uppsala vänder oss starkt emot att många fack är så tydligt kopplade till S. Det leder inte bara till att fackens medlemmar stödjer S ekonomiskt, ofta mot sin vilja, men också att friheten att ha ett politiskt engagemang utanför S inskränks. Hur skulle LO reagera om vi startade ett kristdemokratiskt fack? Fram för politiskt obundna fackföreningar!”

  Ljusår från facket

”Fackföreningsrörelsen värnar om människors rättigheter och lika värde. Och det är ljusår ifrån Sverigedemokraternas uppfattningar om detta. Därför har inte SD-folk att göra i fackföreningsrörelsen då de värderingar de står för är främlingsfientliga och har klara rasistiska förtecken. [...] Inga SD:are i facket tack. Den människosyn de representerar är och kommer alltid att vara oförenlig med svensk fackföreningsrörelse.” bloggar Ulf Vargek (V).


    Bloggredaktör: Ulrika Lundberg

Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Debatt

Visa fler
Om Aftonbladet