ÅSIKT

Bra att prata om psykisk ohälsa

(H)järnkoll: Kändisar som är öppna med sin terapi skapar ett accepterande samhälle

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Läkaren Rickard Fuchs raljerar i Aftonbladet den 6 november om att kändisar är öppna med sina erfarenheter av psykisk ohälsa. Han låter läsaren förstå att det är löjligt och tillgjort. Den finns enligt Rickard Fuchs ”inga gränser för kändisarnas hänsynslösa öppenhet”.

Fuchs har helt fel! Det är tack vare att kända personer agerar förebilder som vi kan få ett öppnare och mer accepterande samhälle. Ett samhälle där det är tillåtet att berätta att man har problem med sin psykiska hälsa.

Kampanjen Hjärnkoll syftar till att motverka fördomar och negativa attityder till psykisk ohälsa. Vi har medvetet valt att samarbeta med ett antal kända personer som öppet berättar om sina egna erfarenheter av psykiska ohälsa.

En del av kändisarna har egen erfarenhet medan andra har erfarenhet som anhörig eller närstående. Bland alla de som ställt sig bakom kampanjen kan nämnas skådespelarna Morgan Alling, Magnus Krepper och Lo Kauppi, författarna Hillevi Wahl och Åsa Moberg, journalisten Arvid Lagercrantz och fotbollsspelaren Torbjörn Nilsson.

Att även andra kända personer har bidragit till en öppenhet kring frågan ser vi som positivt för att nå ett samhälle som har större acceptans för olikheter. Henrik Schyfferts, Robert Gustafssons, Tina Nordlunds och Caroline af Ugglas öppenhet har alla varit viktiga i denna utveckling.

Tack vare dessa och andra kända personers öppenhet har hundratusentals personer nåtts av de enkla budskapen – ”Det är vanligt, du är inte ensam, och det är okej att prata om dina psykiska besvär”.

De kändisar som nu valt att berätta om sina erfarenheter kommer till stor del från kultursektorn, men det finns tyvärr fortfarande sektorer som är väldigt slutna. När vågar en företagsledare öppet berätta om sina depressioner? När får vi se en toppolitiker berätta att han/hon lider av bipolär sjukdom? Vår förhoppning är att det ska ske snart, och att det kommer att mottas med värme och omtanke från deras närmaste omgivning.

Vad är det för samhälle som Rickard Fuchs vill ha? Ett samhälle där alla håller god min, eller ett Sverige där man inte törs berätta om hur man egentligen mår. Genom ökad öppenhet kan vi öka kunskapen och motverka de fördomar som finns.

Så snälla Richard sluta att gnälla och raljera. Fundera i stället över vad du kan bidra med för ett psykiskt friskare Sverige.

Rickard Bracken
Projektledare för kampanjen (H)järnkoll

ARTIKELN HANDLAR OM