ÅSIKT

Parkeringsbolagens övertag är orimligt

Lars Gustafsson (KD): Bilar måste parkeras fel för att bolagen ska ha lönsamhet

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: KRISTER HANSSON

I sin replik 25/11 hävdar Carin Rosendal bestämt att Kalle Ankas möjlighet till medlemskap i Svenska parkeringsföreningen, Svepark, nog bör vara tämligen utsiktslös. Detta eftersom Sveparks kriterier skulle vara så ambitiöst efterhållna. Kommentarsfält och mejl till mig i samband med min artikel publicerad 23/11 talar däremot för Kalles deltagande. Förekomsten av så kallade noll-kontrakt där markägaren inte betalar för parkeringsbolagens parkeringsövervakning, ger en situation där bilar måste parkeras fel för att bolaget ska ha lönsamhet.

Jag är väl medveten om skillnaden mellan de olika regler som råder mellan tomtmark och gatumark. Som Svepark säkert dagligen erfar, är problemen i hög grad koncentrerade till den del där dess medlemmar verkar på tomtmark. Den enskilde parkerandes rättsliga underläge främjar aktörer som trots otaliga klagomål fortsätter tjäna stora belopp. Samtidigt är flera av aktörerna medlemmar i Svepark.

Där Carin Rosendal i sin replik försöker förringa kontrollavgiftbelopps eventuella oskälighet, har jag lyft problemet där lagrummet ger utrymme för bolag att utfärda kontrollavgift trots att anledningen till den är oskälig. Enligt dagens lagrum måste anledningen till kontrollavgift vara inte bara oskälig, utan även uppenbart oskälig. En änglakör måste sjunga riktigt högt för att rätten ska kunna konstatera att kontrollavgiften varit uppenbart oskälig.

Att det räcker för parkeringsvakten att enkelt redogöra för sina rutiner, har fått sitt exempel genom en tingsrättsdom (FT25637-05). Det arbete som parkeringsvakter utför med stöd av lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering är inte myndighetsutövning. Trots det betraktas det ofta som sådan. Vid myndighetsutövning är det oerhört viktigt att rättsäkerheten tryggas för den enskilde. En rimlig nivå för rättssäkerhet måste kunna tryggas även med den verksamhet som bedrivs i dag.

I stället för att helt jobba med dimridåer är jag glad att Carin Rosendal också efterlyser tydliga och rättvisa regler. Bilparkerarnas vittnesbörd talar tydligt för att de förslag som fanns i parkeringsutredningen tyvärr inte är tillräckliga. Jag har i en statsrådsfråga till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) efterlyst bättre kontroll av parkeringsbolagen och starkare rättsskydd för parkerande. Jag hoppas att ministern tar sig an detta med större entusiasm än jag hittills sett och verkar för både rättsäkerhet och ordning på våra gator.

Lars Gustafsson
Riksdagsledamot (KD)

ARTIKELN HANDLAR OM