ÅSIKT

Vi låter inte Kalle Anka lappa bilar

Swepark svarar på kritiken mot oseriösa parkeringsbolag

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: ANDREAS HILLERGREN
Vem som helst får inte lappa bilar på gatumark.

Lars Gustafsson jämför i sin debattartikel parkeringsföretag med Kalle Anka. I verkligheten skulle vare sig Kalle Anka eller hans bolag kunna bli medlem i Svenska Parkerings-föreningen, Svepark. För att bli medlem hos oss skall en rad kriterier uppfyllas, till exempel att bolagets huvudsakliga intäkter inte får komma från kontrollavgifter eller ha ett provisionssystem för parkeringsvakterna.

Gustafsson har också blandat ihop begreppen en del. Parkeringsbolagen styrs av två olika lagar, dels lagen om felparkeringsavgift som gäller parkering på gatumark, dels lagen om kontrollavgift som rör parkering på tomtmark. På tomtmark kan vem som helst utfärda kontrollavgift, medan det krävs utbildning, uniform med mera för att lappa på gatumark. Något som i de flesta fall är tämligen obegripligt för gemene man.

Detta förhållande belystes i Jonny Gyllings gedigna parkeringsutredning, SOU 2006:109. Om regeringen följt hans slutsatser och gjort ett enhetligt sanktionssystem för såväl gatu- som tomtmark så skulle problemen med oseriösa p-bolag vara betydligt mindre i dag.

När Svepark fick klart för sig att regeringen lagt utredningen i malpåse tog vi kontakt med infrastrukturminister Åsa Torstensson för att framhålla fördelarna med ett enhetligt system, men utan att få gehör. Hon hänvisade till att det är upp till branschen att självsanera. Inom Svepark har vi i flera år arbetat med detta genom etiska regler, utbildning med mera. Vi saknar dock verktyg för att arbeta utanför våra medlemsföretags område.

Gustafsson tar även upp begreppet oskäliga kontrollavgifter. I själva verket styrs kontrollavgiften av vad kommunen har beslutat för avgift för felparkering på gatumark. En kontrollavgift får aldrig vara högre än motsvarande felparkeringsavgift.

En annan missuppfattning från Gustafssons sida är vad som ligger bakom domstolarnas bedömning i parkeringstvister. Det är sällan som parkeringsvaktens rutiner räcker som argument, till det krävs dokumentation i form av foton och anteckningar, vaktens utbildning med mera.

Precis som Lars Gustafsson strävar Svepark efter tydliga och rättvisa regler. I avvaktan på att regeringen tar fram parkeringsutredningen ur malpåsen igen arbetar vi vidare med utbildning och håller dessutom på att undersöka möjligheten till auktorisation. Just nu besöker styrelsen samtliga medlemsföretag för att säkerställa att de lever upp till våra etiska regler.

Carin Rosendal
Ordförande i Svenska Parkeringsföreningen

ARTIKELN HANDLAR OM