ÅSIKT

Så arbetar vi mot homofobin

Svenska fotbollförbundet: Företrädare för svensk fotboll ska föregå med gott exempel

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Svenska Fotbollförbundet har ett strategidokument, där svensk fotbolls värderingar, visioner och övergripande mål finns beskrivna. En av visionerna lyder: ”En förening i varje by – fotboll för alla”. Ett av de övergripande målen, kopplat till den visionen, är att alla ska erbjudas en positiv, hälsofrämjande och utvecklande fritidsmiljö, oavsett nationalitet, ålder, kön, etnisk bakgrund, religion eller sexuell läggning samt fysiska eller psykiska förutsättningar.

Även i värderingarna betonas hur svensk fotbolls ledare ska uppträda. Som företrädare för svensk fotboll ska du föregå med gott exempel i etik- och moralfrågor och motverka alla former av diskriminering, våld, fusk och beivra överträdelser.

Tränar- och ledarutbildningar äger hela tiden rum runt om i vårt avlånga land. Cirka 7000 personer tar sitt första kliv in i svensk fotboll varje år för att bli ledare eller tränare i någon form. De möts i distrikten av utbildade kursinstruktörer på första kursen, ”Avspark”.

Redan här utbildas man i hur en god ledare inom svensk fotboll ska vara, utifrån våra ovan nämnda mål och värderingar. Det sker genom skriften ”Fotbollens spela lek och lär”. På vår högsta utbildningsnivå, ”Professionell”, som är riktad till yrkesverksamma tränare på svensk och internationell elitnivå finns ämnet etik och moral också med.

Här diskuteras bland annat sexuell läggning inom sporten. Det ämnet är självklart en röd tråd genom hela vår utbildning, likaväl som exempelvis teknik och spelförståelse. Oavsett på vilken nivå våra ledare och tränare kommer att vara verksamma, hjälper tränarutbildningen dem att bli bra och trygga i sina roller.

När det gäller bland annat frågan om sexuell läggning görs också ytterligare. Svenska Fotbollförbundet gav 2006 ut skriften ”ONSIDE eller OFFSIDE”. I den skrev Jesper Fundberg en artikel om homofobi, baserad på sin doktorsavhandling ”Kom igen, gubbar”. Tidskriften har spridits på alla utbildningar och vid andra evenemang inom svensk fotboll.

Via Svenska Fotbollförbundets förlag finns också ett antal böcker och skrifter för att användas vid lärgrupper (studiecirklar), till exempel ”Sila Snacket”, som handlar om att rensa vårt språkbruk på hat, könsförnedring och respektlöshet.

I fotbollens officiella tidning Magasinet Fotboll har vi haft reportage om fotbollslaget Snipers, som har berättat att de har homosexuella spelare i laget (spelar i division 7). De har även lag inom handboll, innebandy, basket och ishockey. Svenska Fotbollförbundet har även medverkat till att Mårten Svedbergs enmansföreställning ”Fotbollsbögen” turnerar runt om i Sverige. Den handlar om homofobi och manlig fostran inom pojklagsfotboll, om grupptryck och utanförskap.

I Sverige finns ca 3300 föreningar, där alla föreningar är unika och bestämmer över sig själva. Det betyder att Svenska Fotbollförbundet inte bestämmer över deras verksamhet – men som medlemmar följer de våra stadgar. Diskriminerande uttryckssätt i samband med fotbollsverksamhet kan bli föremål för disciplinåtgärder av fotbollens dömande organ.

Vi tror dock att alla har ”Fotboll för alla”, oavsett vilken nationalitet, ålder, kön, etnisk bakgrund, religion, sexuell läggning eller fysiska och psykiska förutsättningar de har.

FAKTA

Per Widén är chef för utbildningsavdelningen på Svenska fotbollsförbundet.

Efter att fotbollsspelaren Anton Hysén, 20, i senaste numret av tidningen ”Offside” berättade att han är homosexuell, startade en debatt om homofobin inom herrfotbollen. Vi bad därför Svenska fotbollförbundet berätta hur de arbetar med frågan.

Per Widén
Svenska Fotbollsförbundet