ÅSIKT

Nu får det vara slut på Vattenfalls bonusfest

Gustav Fridolin och Lise Nordin (MP): Tänker regeringen ta sitt ansvar på bolagsstämman i dag?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Foto: SCANPIX
ANSVARSLÖST Vattenfalls kolkraftverk Jänschwalde i Tyskland är Europas största utsläppskälla. Hur kan regeringen uppmana människor att spara på elen eller ta tåget när de samtidigt låter det bolag vi äger gemensamt göra tvärtom, skriver debattörerna.
DEBATT

Fantasibonusar, guldkantade avgångsvederlag och riskfyllda investeringar i tysk kol- och kärnkraft. Skandalerna har staplats på varandra i det statliga företaget Vattenfall som i dag håller bolagsstämma. Men det går att vända utvecklingen. Ett företag vi äger gemensamt, kan vi också styra gemensamt.

Det är lätt att förstå varför Vattenfalls bonusar och avgångsvederlag provocerar människor efter en vinter med höga elpriser. Skattebetalarnas pengar behövs för att ställa om energisystemen och skapa en säkrare elmarknad. De får inte slösas bort, vare sig på dåliga investeringar eller på oskäliga bonusar.

Vattenfall är ett företag med enorm potential. Rätt styrt kan Vattenfall leda den gröna omställningen av Sveriges energisystem och dessutom bidra till energiomställningen i Europa. Företaget kan investera i växande branscher som vind-, sol- och vågkraft, och vinsterna kan användas av växande miljöteknikföretag. Rätt satsningar skulle kunna ge tusentals jobb i Sverige, särskilt i områden där arbetslösheten i dag är hög. Nya industrier kan återväcka bruksorter. Förorternas tak kan glänsa av solceller.

Men verkligheten är en annan. Vattenfalls utsläpp av växthusgaser har ökat nästan varje år under 2000-talet och är i dag 90 miljoner ton per år, mer än vad hela Sverige orsakar. Vattenfalls kolkraftverk Jänschwalde i Tyskland är Europas största utsläppskälla och släpper ensamt ut lika mycket som alla bilar, lastbilar, flyg och fartyg i Sverige. Hur kan man uppmana människor att spara på elen eller ta tåget när det bolag vi äger gemensamt gör precis tvärtom?

I grund och botten är bonuskulturen och de kortsiktiga investeringarna symptom på samma problem: ett bristande ansvarstagande från dem som är satta att förvalta svenskarnas gemensamma egendom – regeringen.

När regeringen nyligen införde nya direktiv för Vattenfall var de ännu sämre än de tidigare. Innan hette det att Vattenfall skulle vara ledande i omställningen av energisystemet. I stället för att se till att styrelse och vd gör verklighet av den målsättningen har regeringen sänkt ambitionerna till ingenting. Enligt de nya direktiven räcker det med att Vattenfall är ”ett av de ledande bolagen” i omställningen. De marknader Vattenfall verkar på har så få bolag att det är svårt att se hur man alls ska kunna undvika att vara ett ledande företag.

På samma sätt har man sett mellan fingrarna när det kommer till avgångsvederlag och bonusar. Regeringens representant i Vattenfalls styrelse har varit ordförande i den ersättningskommitté som utarbetat ett par av de mest uppseendeväckande avtalen. Det handlar om ersättningar som många gånger står i strid med de riktlinjer som regeringen själv beslutat om. Om inte de egna bolagen följer de regler man själv satt upp – hur ska vi då någonsin komma till rätta med den bonuskultur inom privata bolag som bland annat Anders Borg kritiserat?

När Vattenfall i dag håller bolagsstämma måste man på ett trovärdigt sett konkretisera hur bolaget ska nå målen om minskade utsläpp. De kortsiktiga affärerna i kol- och kärnkraft på kontinenten måste överges, för att vi i stället ska kunna investera i omställningen här hemma. Hela Vattenfall – inklusive dotterbolagen – ska följa de riktlinjer för ersättningar som tagit fram. Gamla avtal som strider mot riktlinjerna ska omförhandlas.

Som vårt gemensamma energibolag ska Vattenfall vara bäst i klassen. Regeringar av skiftande färg har i stället låtit företaget bli klassens värsting. På dagens bolagsstämma får vi se om regeringen tänker ta sitt ansvar, kliva fram som lärare och säga till på skarpen. Eller om man fortsätter blunda och väntar på att det ska ringa ut.

Gustav Fridolin
Lise Nordin

ARTIKELN HANDLAR OM

Samhälle