ÅSIKT

Emils död måste leda till skärpta riktlinjer

Kaj Johansson, leg. sjuksköterska, Stockholm

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Tragedin med Emil Linnell, som nekades ambulans och sedan avled, skickar kalla kårar genom hela branschen telemedicin. Jag menar att där finns systemfel som våra folkvalda politiker måste ta tag i.

Man kan jämföra de sjuksköterskor vid 112 och Medhelp, som dirigerar trafik med livsavgörande vårdinsatser, med trafikledare som styr flygtrafik. För de förra krävs dock i dag ingen speciell utbildning, trots de stora utmaningar det innebär att bedöma vårdnivå för hundratals möjliga medicinska tillstånd, där 100 samtal eller fler inte är ovanligt under ett arbetspass.

Här anses det räcka med en sjuksköterskeutbildning och yrkeserfarenhet, kompletterat med internutbildningar. Mig veterligen har dessa internutbildningar aldrig tillsammans kvalitetssäkrats på något sätt.

För att förhindra framtida tragedier, föreslår jag följande:

Nationell utbildningsplan i telemedicin.

Skapa arbetsbeskrivningar och legitimation inom telemedicin, under översyn från Socialstyrelsen.

Nationell utbyggnad av läkarbilar.

Använd den nya teknik som finns på området.

Huvudmän inom telemedicinområdet ska inte vara vinstdrivande, som till exempel Medhelp är i dag. Samtal ska inte prissättas i landstingens upphandlingar så som sker i dag.

Fasa ut alla avtal i landstingens upphandlingar eller omförhandla omgående, alternativt avbryt ingångna avtal med Medhelp AB och 112 där varje samtal har en prislapp.

Kaj Johansson

ARTIKELN HANDLAR OM