ÅSIKT

Mer borde göras för nyanlända

Foto: SCANPIX ARKIV
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Ulla Hamilton anser att Arbetsförmedlingen ska lära av Stockholms stads projekt för att jobba med nyanlända och ta till sig av de goda metoder som utvecklats. Låt oss påminna om att det projekt som beskrevs är ett samarbete mellan Stockholms stad och Arbetsförmedlingen.

Vi har varit med sedan projektstarten och gläds i lika hög grad som Stockholms stad till det lyckade resultatet. Alla goda krafter och idéer som finns för att hjälpa nyanlända att snabbt integreras på arbetsmarknaden behövs. Därför är det viktigt att de lärdomar som dragits i projektet nu kommer till användning i det framtida arbetet.

Däremot är det mycket vanskligt att jämföra resultaten från projektet med resultaten i den så kallade Etableringsreformen. Deltagarna från projektet har inte samma bakgrund och förutsättningar som de nyanlända Arbetsförmedlingen arbetar med.

Utbildning, tiden man varit i Sverige och erfarenheterna man har med sig skiljer sig åt. Det blir inga rättvisa jämförelser om man jämför grupper som har olika bakgrund. 

Därför är det olyckligt att Ulla Hamilton ”blandar äpplen och päron”. Vi har lyckats bra i Stockholm vad gäller nyanländas studier och arbete men vi behöver göra mer. Tillsammans med kommuner och myndigheter som har ansvar för nyanländas etablering och integration kan vi nå ännu bättre resultat.

Det projekt som beskrevs i debattartikeln som vi just genomfört tillsammans med Stockholms stad är ett steg i den riktningen.

Angeles Bermudez-Svankvist
Generaldirektör Arbetsförmedlingen
Magnus Stridh
Marknadschef Arbetsförmedlingen Stockholm/Gotland

ARTIKELN HANDLAR OM