ÅSIKT

TCO och Expo: Nu växer ett mindre tolerant Europa fram

Högerextrema krafter blockerar HBT-rättigheter och uppnådda rättigheter dras tillbaka

Foto: AP
Spänt läge Många Prideparader, särskilt i de baltiska staterna, drabbas av trakassrier. Här paraden i Vilinius 2010.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Den europeiska krisen sätter många spår. Ökad utsatthet och rädsla för att bli av med jobbet gör att många tystnar och inte vågar säga ifrån, samtidigt som andra blir mer högröstade och skuldbelägger medmänniskor. Risken är att krisen i Europa, och den höga arbetslöshet den drar med sig, leder till att extrema nationalistiska partier som vill begränsa mänskliga rättigheter, vinner ökat stöd.

Just nu pågår ILGA:s (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Associations) världskonferens i Stockholm. I samband med detta presenterar TCO och Stiftelsen Expo rapporten ”Ett hot mot öppenheten”, för att belysa situationen gällande HBT-personers rättigheter i Europas länder. Rapporten visar hur mänskliga rättigheter kränks, uppnådda HBT-rättigheter dras tillbaka och ett mindre tolerant Europa växer fram. Rapporten fokuserar på skärningspunkten mellan extremnationalism och HBT-rättigheter och politiskt organiserad intolerans. Valframgångarna för högerextrema partier har ökat dessa partiers möjligheter att hindra genomförande av viktig lagstiftning mot diskriminering och hatbrott.

Under de senaste åren har det i Europa förekommit allt fler trakasserier mot Prideparader, särskilt i de baltiska staterna, och i vissa fall har de till och med nekats tillstånd eller fått ställas in på grund av hotbilden.

I Ungern är partiet Jobbik, som är öppet homofobiska, det största hotet mot hbt-personers rättigheter, även om det också finns andra politiska grupper med en än mer radikal agenda. Jobbik har krävt att man avskaffar registrerat partnerskap och har också i parlamentet föreslagit ett förbud mot ”spridning av sjukliga sexuella beteenden – särskilt sexuella relationer mellan personer av samma kön”.

Även den skarpa retoriken mot HBT-personers rättigheter är ett stort problem. Den flyttar gränserna för vad som är acceptabelt att säga, och minskar människors möjlighet att leva det liv de önskar. I Bulgarien är homofobin utbredd i flera av landets partier. Till exempel sa kulturministern Vezhdi Rashidov i en intervju i januari 2012 att han ”finner homosexuella personer vara de mest obehagliga i samhället, eftersom de kombinerar de värsta egenskaper kvinnor har med de mest avskyvärda kvaliteterna hos män” (Sofia News Agency, 120105). Statsministern gjorde 2011 flera homofobiska uttalanden, bland annat ”i vårt parti är vi vanliga människor”.

I vissa länder är det inte högerextrema partier som utgör det största hindret för progressiv lagstiftning kring HBT-rättigheter, utan högerkonservativa kristna partier. Litauens parlament framhärdar exempelvis med den lagstiftning som infördes för två år sedan, som förbjuder information om homosexualitet, och trotsar därmed en resolution från Europaparlamentet.

Europaparlamentet har ett ansvar för att Europakonventionen efterlevs. Trots detta valde två partigrupper att rösta mot Europaparlamentets resolution 19.01.2011, om brott mot yttrandefriheten och diskriminering på grund av sexuell läggning i Litauen med motivet att lagstiftningen är varje enskilt medlemslands ansvar och inte EU:s.

För alltför många i Europa är allas lika värde och rätt långt ifrån verklighet. Enskilda EU-länder som inskränker yttrandefriheten eller stigmatiserar en viss befolkningsgrupp får inte bli interna angelägenheter. Vi har alla ett ansvar för ökad öppenhet och tolerans men ansvaret vilar extra tungt på våra politiska företrädare i den svenska riksdagen och i EU-parlamentet.

Alla människors lika värde och rätt är en bärande princip i det fackliga arbetet, och det synsättet genomsyrar allt vi gör. Dessa människofientliga partier utnyttjar situationen skickligt och försöken att ställa olika grupper i samhället mot varandra lyckas alltför ofta. Det är en allvarlig utveckling som vi vill bidra till att motverka.

Ulrika Hagström,

samhällspolitisk utredare TCO

Martha Hannus,

researcher Stiftelsen Expo

ARTIKELN HANDLAR OM