ÅSIKT

Alla som ser sig som svenskar är svenskar

Mehmet Kaplan och Björn Lindgren (MP): Byggandet av vår gemensamma framtid förenar oss

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Elaine Eksvärd frågar i Aftonbladet alla partier när man blir svensk. Vi svarar att alla som ser sig som svenskar är svenskar. Vi tror att det som förenar oss är byggandet av vår gemensamma framtid snarare än etnicitet, ­födelseort eller religion. Sverige behöver ta tillvara allas erfarenhet och kompetens.

Miljöpartiet de gröna har en öppen och inkluderande syn på svenskhet. Det svenska samhället är inte statiskt, det förändras i takt med sina invånare. Om svenskar firar jul, så är det svenskt att fira jul. Om svenskar firar chanukka eller ramadan, så är det svenskt att fira chanukka eller ramadan.

Nya traditioner hotar inte gamla traditioner. Alla ska kunna hitta sin egen mix utan att behöva känna att man måste välja ­eller välja bort.

Vi vill att fler svenska politiker ska kunna heta Parisa eller Faje. Därför har vi just nu en pågående kampanj, ”Öppna fler dörrar”, som bland annat syftar till att fler människor med olika bakgrund ska engagera sig i Miljöpartiet. Genom att öppna fler dörrar till politiken tror vi att demokratin utvecklas och bättre speglar hur Sveriges befolkning faktiskt ser ut.

Detsamma gäller arbetsmarknaden. Om fler politiker, chefer eller journalister hette Parisa ­eller Faje så skulle den här diskussionen förhoppningsvis vara överflödig.

Mehmet Kaplan

Riksdagsledamot och integrationspolitisk talesperson (MP)

Björn Lindgren

Språkrör Grön Ungdom