ÅSIKT

Slutreplik: Vården får inte kapitulera för missbruket

Slutreplik om drogpolitik

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Björn Fries (S) med flera kritiserar min artikel om det problematiska i att norska ministrar pratar om att legalisera rökheroin. Tyvärr verka de inte vilja bemöta några argument i sak utan nöjer sig med att påstå att jag företräder en fundamentalistisk förbudspolitik.

Polisen vittnar på flera håll i landet om att missbruket av substitutionspreparat ofta är lika utbrett som missbruket av heroin. Om man ska använda dessa medel som behandling för tunga narkomaner så måste säkerheten bli bättre.

De som förespråkar sprututbyten och substitutionsmedel som den huvudsakliga vägen att bekämpa narkotika kan inte ignorera det missbruk som är ett stort problem inte minst bland ungdomar. Flera länder som infört dessa behandlingar, exempelvis Danmark, har också gått vidare och börjat förse narkomaner med heroin. Jag säger inte nej till alla former av substitutionsbehandling men det får inte bli huvudspåret. De program som redan existerar bör granskas för att klarlägga vilket läckage som skett, hur dessa program påverkar viljan hos den enskilde att delta i andra drogbehandlingsprogram, och om de bidrar till en rekrytering av nya narkomaner.

Självklart är det viktigt att också fortsätta utveckla behandlingar som leder till drogfrihet. Det finns många framgångsrika exempel som pekar på att det går att bedriva en narkomanvård som inte kapitulerar för missbruket.

Edward Riedl (M),

Riksdagsledamot för Västerbotten