ÅSIKT

Grattis till jobbet, Sjöberg – här är vad du borde göra

Unionen listar fem punkter för en bättre Arbetsförmedling

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Grattis Mikael Sjöberg till nya jobbet som generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Du har nu ett av de viktigaste jobben på svensk arbetsmarknad. Att Arbetsförmedlingen fungerar är av yttersta vikt för en väl fungerande arbetsmarknad. Förväntningarna är högt ställda.

Här kommer nu fem punkter att ta itu med redan första dagen på jobbet.

En arbetsförmedlare måste få bättre möjligheter att utgå från varje arbetssökandes individuella behov och förutsättningar. För att fler människor ska få jobb så fort som möjligt ser Unionen ett stort behov av en mindre detaljstyrd Arbetsförmedling. Det politiska regelverket får inte begränsa myndighetens handlingsutrymme. Fokus måste ligga på jobb, inte kontroll.

Se till att varje arbetssökande får bästa möjliga stöd och ett individanpassat bemötande. Den arbetssökande ska mötas av en förmedlare med god kunskap om just den bransch och det yrke som den arbetssökande har.

Säkerställ att medarbetarna på Arbetsförmedlingen får tillräckligt med utrymme för arbetsgivarkontakter. Det är på detta sätt som matchningen på arbetsmarknaden kan underlättas, genom att arbetsgivare ges en bättre bild av arbetssökande.

Arbetsförmedlingens regionala arbete är mycket viktigt och myndigheten bör utöka samarbetet med regionala aktörer på arbetsmarknaden. Genom förbättrade arbetsgivarkontakter är det enklare att stödja personer att hitta arbete, samtidigt som det underlättar för arbetsgivare som har svårt att rekrytera.

Det överordnade målet måste vara att det är bra kvalitet i det som både arbetssökande och arbetsgivare erbjuds. Det är av högsta prioritet att Arbetsförmedlingen förbättrar uppföljningen av kompletterande aktörer som exempelvis jobbcoacher och etableringslotsar, och att kvaliteten sätts i centrum. Kvalitet måste alltid gå före frågan om vem som är utförare.

Få myndigheter har diskuterats och kritiserats så flitigt under det senaste året som just Arbetsförmedlingen. Min önskan är att Arbetsförmedlingen verkligen får en tydlig och bred roll som just arbetsförmedlare i samhället. Om Arbetsförmedlingen blir en ännu mer relevant samhällsaktör underlättas det viktiga arbetet med att stödja de grupper som står längst från arbetsmarknaden. Du har nu en gyllene chans att vända utvecklingen till något positivt.

All lycka!

Cecilia Fahlberg,

Förbundsordförande Unionen

ARTIKELN HANDLAR OM