ÅSIKT

Vi kämpar hårt för förbättringar

Replik från Kommunal om arbetsvillkoren inom hemtjänsten

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Johan Ingelskog, Kommunal.

Det är sant att arbetsvillkor, arbetsmiljö och arbetstider är alldeles för dåliga inom hemtjänsten. Men det stämmer inte att facket inte kämpar för att det ska bli bättre, tvärtom är det oerhört viktigt för oss.

Att välfärdsarbetare inte har rätt till arbetskläder är helt oacceptabelt, inte minst ur smittspridningssynpunkt. Vi har nyligen lyckats driva igenom arbetskläder till de anställda i hemtjänsten i Malmö, genom att vinna en tvist i kammarrätten i Göteborg. Nu förväntar vi oss att domen blir normerande: Att hemtjänstanställda i hela landet ska få rätt till arbetskläder.

Vidare är det under all kritik att hemtjänstpersonalen förväntas hinna allt mer på allt kortare tid. Minutscheman och dåliga arbetstider leder till både psykisk och fysisk ohälsa bland personalen. Här jobbar Kommunal på två fronter. För det första har vi lyckats få S att lova att heltid ska bli norm även i välfärdstjänsterna. Det ska ske genom nationella kollektivavtal mellan arbetsgivarna i SKL och oss i Kommunal.

Men det räcker inte. Lika viktigt är att öka bemanningen i äldreomsorgen inklusive hemtjänsten. Kommunal har under lång tid uppvaktat politiker på alla nivåer om detta – och det var denna fråga vi drev allra hårdast i vår egen, fackliga valrörelse. I regeringens vårbudget finns nu ett löfte om två miljarder kronor till mer personal i äldreomsorgen, som skulle kunna innebära 5000 nya undersköterskor redan nästa år.

Slutligen vill jag nämna Kommunals kamp för att uppvärdera undersköterskeyrket. Trots att en undersköterska och en verkstadsarbetare har lika lång yrkesutbildning så tjänar verkstadsarbetaren 2800 kronor mer i månaden än undersköterskan om de båda jobbar heltid. Det beror på att det kvinnodominerade yrket undersköterska värdediskrimineras. I avtalsrörelsen 2016 måste denna stora könsorättvisa börja rättas till.

Johan Ingelskog

Chef för Kommunals enhet för arbetsrätt och kollektivavtal