ÅSIKT

Låt statliga jobb få hela landet att leva

Medarbetare på Skatteverket: Lägg inte ner kontoren ute i landet.

Foto: Foto: STEFAN MATTSSON
Skatteverket lägger ner kontor på nio platser. Skapa fler arbeten på mindre orter i stället för att utarma glesbygden, skriver debattörerna.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Ett samhälle där alla vill göra rätt för sig, så låter Skatteverkets stolta vision. En bra vision, som andas solidaritet med samhället och dess invånare.

Men vem är det som ska göra rätt för sig? Gäller det bara den lilla människan med sin löneinkomst eller gäller den även stora företag och staten, och därmed även Skatteverket?

Skatteverket, ett statligt verk som får sina medel från alla medborgare som gör rätt för sig, har nu beslutat sig för att lägga ner kontor på nio orter i Sverige. I ett samhälle där alla vill göra rätt för sig är väl det minsta man kan begära att stora statliga myndigheter, som har tekniska möjligheter att bedriva verksamhet var som helst i Sverige, också gör rätt för sig och bidrar till arbetsplatser på orter där det annars är ont om arbetstillfällen?

Vi ska finnas där företagen finns, säger Skatteverket. Det är ju bra, men merparten av skattebetalarna är löntagare och småföretagare utan anställda och de finns både i storstan och på landsorten.

Alla bor inte i storstan och alla varken kan eller vill bo där. Och på mindre orter är det lättare att hitta prisvärda lokaler, löneläget är lägre än på större orter, och personalen stannar längre vilket är särskilt viktigt i en kunskapsmyndighet där utbildning av nyanställd personal medför höga kostnader.

Statliga arbetsgivare möjliggör för mindre orter att få även unga välutbildade människor att bosätta sig där och bidra till samhällets utveckling. Alla, i hela landet, bidrar till den offentliga verksamheten och det borde också innebära att hela landet ska kunna få ta del av service och arbetstillfällen.

Att lämna löntagare och småföretagare på landsorten i sticket med motiveringen att Skatteverket ska finnas där företagen finns är en anmärkningsvärd inställning, som visar på stor nonchalans mot majoriteten av Sveriges skattebetalare. Skattebetalare som inte kan flytta sina inkomster utomlands eller göra om tjänsteinkomster till kapitalinkomster för att få lägre skatt. Skattebetalare som får betala vad det kostar från första kronan och ofta med höga kommunala skatter. För dessa löntagare och småföretagare som vill göra rätt för sig är det en klen tröst att Skatteverket har en lättillgänglig webbplats med många e-tjänster, när det i många fall inte ens finns ett fibernät värt namnet.

Skatteverket har lagt ner, och lägger även fortsatt ner, mycket tid och pengar på att utveckla nya IT-system. Genom IT-utvecklingen har hanteringen av materialet blivit geografiskt obunden. I dag skannas till exempel alla deklarationer och kan tas fram på handläggarens datorskärm oavsett var i landet handläggaren arbetar. Dagens teknik möjliggör att arbetsuppgifter som ett kontor inte har möjlighet att hantera kan flyttas till ett annat kontor. Sedan flera år tillbaka flyttas exempelvis material som Stockholm inte kan hantera till andra orter.

Skatteverkets ledning har ett gyllene tillfälle att bryta urbaniseringstrenden och öka sitt förtroende hos medborgarna. Ledningen kan mycket enkelt frångå sitt eget förslag om att lägga ned kontor på landsbygden och i stället arbeta för att Skatteverket ska vara representerat i hela landet. En sådan ändring skulle bidra till en fortsatt samhällsutveckling där alla vill göra rätt för sig.

Utnyttja den moderna tekniken! Dra nytta av kostnadsläget och den låga personalomsättningen och skapa fler arbeten på mindre orter, i stället för att som i förslaget utarma landsbygden. Alla som betalar skatt och bidrar till statens verksamhet har rätt att kräva att staten tar ansvar för arbetstillfällen över hela landet.

Medarbetarna på skattekontoret i Hudiksvall

FAKTA

DEBATTEN

Allt fler statliga jobb ute i landet försvinner när myndigheter flyttar in till storstäderna. Nu vill Skatteverket lägga ner sina kontor på nio orter runt om i Sverige. Stora statliga myndigheter borde i stället bidra till att skapa arbetsplatser på platser där det är ont om jobb, skriver dagens debattörer.

DEBATTÖRERNA

Medarbetarna på skattekontoret i Hudiksvall.