ÅSIKT

"Regeringen ansvarar för doktoranderna"

Facket svarar högskoleministern om de utländska doktoranderna

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

REPLIK Högskoleminister Tobias Krantz skriver i sin replik att normen är ”att doktorander ska ha en doktorandtjänst”. Detta stämmer inte särskilt väl överens med dagens verklighet.

Bland alla doktorander försörjs mer än var tionde inledningsvis med stipendium. Till detta ska läggas att en fjärdedel till en början försörjs genom s.k. utbildningsbidrag för doktorander. Utbildningsbidraget är för närvarande på 15500 kr och är skattepliktigt för mottagaren, men doktoranden står precis som vid stipendiefinansiering utanför de gemensamma trygghetssystemen, med undantag för det allmänna pensionssystemet.

Regeringen har ett tydligt ansvar för detta. Resurserna från forskningspropositionen skapar förutsättningar för att ge alla doktorander anställning men hindrar inte att stipendier fortsätter att användas. Dessutom kan de nya resurserna användas för att finansiera doktorander genom s k utbildningsbidrag.

Helt klart är att parterna har och ska ha ett stort ansvar för svensk arbetsmarknad. Problemet är bara att doktorander utan anställning inte är en del av denna. Detta kan regeringen ändra på genom att förändra reglerna i högskoleförordningen, så att enbart anställning är en accepterad försörjning för doktorander.

FAKTA

Rikard Lingström, andre vice ordförande Sveriges universitetslärarförbund, SULF.

Uppdrag granskning undersökte förhållandena för utländska doktorander vid svenska universitet, vilket föranledde en debattartikel från Rickard Lingström på Sveriges universitetslärarförbund. Tobias Krantz, högskole- och forskningsminister replikerade och nu svarar Lingström. Se tidigare artiklar nedan.

Rikard Lingström
2:e vice ordförande Sveriges Universitetslärarförbund