ÅSIKT

Våra riktiga miljarder gör skillnad i skolan

Tomas Tobé (M): Nu inför vi en extra mattelektion i veckan för alla elever i lågstadiet

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Skolresultaten fortsätter sjunka i de internationella undersökningarna TIMMS och PIRLS. Men undersökningarna visar ändå på en viss förändring till det bättre. Kunskapsresultaten i naturkunskap i årskurs 4 ökade något i jämförelse med 2007. Skolverket konstaterar också att den största nedgången skedde mellan 1995 och 2003 och att den nya undersökningen inte ser lika oroväckande ut. Jag tar det som ett tecken på att regeringens skolpolitik börjar ge resultat, men att reformerna måste fortsätta.

Socialdemokraterna säger sig vilja satsa på skolan och visst är det lätt att satsa när man sitter i opposition. Retoriken känns igen. Varje år sa Socialdemokraterna att det skulle satsas mer på skolan men pengarna kom ändå aldrig eleverna till del. Men sedan svenska folket valde en alliansregering 2006 har vi ökat resurserna till utbildning med hela 6,8 miljarder. Det är riktiga miljarder som göra skillnad för lärare och elever, inga tomma oppositionsmiljarder.

Det är just vad Socialdemokraterna har att erbjuda, ofinansierade löften som inte har något regeringsalternativ bakom sig.

Alliansen har däremot gemensamma besked om hur vi ska förbättra resultaten i skolan. Vi vill stärka eleverna där de är som svagast, i matematik. Allt för länge har vi prioriterat bort kunskap i skolan. Nu inför vi en extra mattelektion i veckan för alla elever i lågstadiet. Vi satsar också på kompetensutveckling för mattelärare enligt en ny metod som bygger på den senaste forskningen om undervisningsmetoder. Matematik kommer vara A och O för att vi ska kunna förbli en ledande industrination. Idag är elever i årskurs 8 sämre än eleverna i Kazakstan på matte. Det duger inte.

Svenska skolan står nu inför stora utmaningar. Då är det viktigt med ordning och reda i skolpolitiken. Man kan inte komma med halvfärdiga förslag om man menar allvar med att förbättra skolresultaten.

Tomas Tobé (M), ordförande för utbildningsutskottet

ARTIKELN HANDLAR OM