ÅSIKT

Datorer till alla kan öka skärmberoende

Skolläkare: It-satsningar i skolan kräver att vuxna sätter regler

It-satsningar i skolan är bra - men det måste finnas tydligare regler för hur skärmarna ska användas, menar skolläkare.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

På många skolor runt om i landet planerar man för en ordentlig it-satsning till hösten 2014. Det kan betyda en dator till varje elev redan från årskurs ett. Tanken på att med it förbättra kunskaperna hos eleverna är god, men det är oerhört viktigt att vuxna från början sätter regler för användningen. På Sveriges rektorer vilar ett stort ansvar för detta.

Stillasittandet har ökat radikalt senaste tio åren. Som barn- och skolläkare ser jag effekterna av den ökade skärmanvändningen. Barn och ungdomar söker mig med symptom som sömnproblem, nedstämdhet, koncentrations- och humörproblem, övervikt, svårigheter i sociala relationer med mera. Väldigt ofta framkommer att de har en ohållbar livsstil med många ensamma timmar framför skärmar, oregelbundet ätande och för lite sömn.

De unga har skärmar i sina sovrum och alltför få föräldrar tar sitt vuxenansvar med att begränsa användningen. I skolan ser jag numera sällan eleverna ute på skolgården under rasten - de sitter längs korridorerna inomhus, och stirrar ner i varsin skärm. De berättar hur sms och mobilspelande stör på lektionstid.

Under uppväxten utvecklas hjärnan, ända upp till dryga 20 års ålder, i relation med omgivningen. Det betyder att leken, den verkliga sociala interaktionen och ögonkontakten blir mycket viktig. Eftersom barn vill leka och datorer också kan vara leksaker är det viktigt att vuxna hjälper barnen med gränser så att datorn inte får för stor plats. Den sociala leken i verkligheten måste värnas aktivt.

Datorer och läsplattor i skolan kommer att kunna bidra positivt till kunskapsutvecklingen, men eleverna måste ges enkla och tydliga riktlinjer från första dagen. Annars kommer datorerna att ta för stor plats i deras liv och tränga ut annat som är minst lika viktigt.

Ett vinnande koncept som visat sig enkelt och bra för både elever och lärare är att skärmarna är klassrumsbundna. Där används de endast för just skolarbete. Elever sitter inte vid skärmarna på raster och riskerar inte heller att bli bestulna på sin dator. Eleven skyddas också på så sätt från att skolans dator skapar skärmberoende på fritiden. Tyvärr finns risker för både beroende och stölder där man utan regler bara delat ut plattor till barnen.

Mobiler då? På vissa skolor har man tagit föredömligt ansvar och låter barnen lämna in mobilerna avstängda på morgonen och få tillbaka dem vid hemgång. Elever slipper bli störda under skoldagen av sms och samtal från föräldrar. Det bidrar till lugn och studiero i skolan, som tar ansvar för eleverna under skoltid. På andra skolor har man gjort en kompromiss - eleverna får använda mobilen utomhus, men inte inne i skolbyggnaden. Det blir inte lika lugnt, men är ändå en tydlig signal. Skolan är en arbetsplats som ska respekteras. Datorer används i klassrummen för arbete, men inte för nöjesspel eller sociala medier. Vissa sajter kan blockeras i skolan om det skulle behövas för ordningen.

Sveriges rektorer har möjlighet att besluta kring it-användningen i skolan. Med aktuell kunskap om barns hjärnors utveckling bör de ta ansvar och ge eleverna bra regler före man delar ut datorer eller plattor.

Det är hög tid att redan nu kommunicera reglerna till barn och föräldrar inför hösten.

Vi måste reflektera över hur den digitala revolutionen och förändringen i livsstil påverkar våra barns växande kroppar och mognande hjärnor. Uppenbart är att det behövs vuxnas hjälp för att balansera it-användning.

När datorer införs på skolorna måste det göras klokt och med tydliga regler, samt med omtanke om de ungas utveckling.

Åse Victorin

FAKTA

DEBATTÖREN

Åse Victorin, specialist barn- och ungdomsmedicin, barn- och skolläkare, Hovås.

DEBATTEN

Många skolor planerar nu it-satsningar till höstterminen, med gratis datorer eller läsplattor till alla elever. Men vuxna måste hjälpa barnen med tydliga regler kring hur skärmarna får användas.