ÅSIKT

Skolan borde ha ingått i Julöverenskommelsen

REPLIK från Sveriges elevkårer till Gustav Fridolin

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Gustav Fridolin skrev att vi efter höstens röra måste fokusera på sakfrågor inom politiken. Regeringen fyllde sedan på med en invit om blocköverskridande samarbete i skolfrågan. Vi välkomnar regeringens initiativ och ser negativt på att Alliansen avfärdat den. Sveriges Elevkårer tror att svensk skola stärks av ett samarbete som kan gynna en långsiktig utveckling. Inte bara mellan partierna utan även mellan elever, lärare, rektorer och huvudmän.

Sverige har länge varit ett framgångsland när det gäller att förse elever med en bra utbildning. Senare tid har låtit den bilden svaja något och för att vända resultaten behöver alla inom skolan vara med på samma långsiktiga spelregler.

Det fanns en möjlighet till att skapa denna långsiktighet genom att inkludera skolfrågan i Decemberöverenskommelsen. Tyvärr prioriterades den bort.

Nu i efterhand öppnade åtminstone regeringen upp för samarbete – och överenskommelser i sakfrågor är vad vi inom skolan väntar på. Vi vill därför lyfta de tre viktigaste punkterna för Sveriges elever som tidigare varit heta:

1. Sänkt betygsålder samt ordningsbetyg. Alliansens budget innehåller satsningar som vi vet att landets elever inte vill ha.

2. Obligatoriskt gymnasium. Skoltrötthet bör mötas med stärkt pedagogik och en bättre stresshantering – inte tvång.

3. Kommunalt veto mot friskolor. Ett kommunalt veto ger i längden sämre förutsättningar för likvärdighet i skolan.

Hur ställer sig regeringen till dessa frågor inför eventuella överenskommelser? Var kommer det att tvingas in kompromisser? Frågorna måste besvaras och framför allt måste svaren sträcka sig över mandatperioder. Därför uppmanar vi utbildningsministern att öppet diskutera dessa frågor med alla parter inblandade. Först då kan vi gemensamt nå en långsiktig utveckling av den svenska skolan - som inte svänger efter varje ny ideologisk vind.

Emil Gustavsson

Ordförande, Sveriges Elevkårer

ARTIKELN HANDLAR OM