ÅSIKT

Alliansen stoppade våra skolreformer

REPLIK från Jabar Amin (MP) om skolan

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Den 14 september förra året röstade det svenska folket bort Alliansen. En ny regering tillträdde och vi har sedan dess kunnat arbeta för att göra verklighet av våra skolreformer.

I höstbudgeten reserverade vi:

475 miljoner kronor extra för nästa år till skolor med tuffa förutsättningar och studieresultat och för utbildning för nyanlända,

200 miljoner/år från 2015 för kompetensutveckling av förskolepersonal och lärare,

100 miljoner för nästa år för skolrenoveringar för bättre arbetsmiljö och energieffektivisering,

100 miljoner extra för nästa år och därefter 200 miljoner kronor årligen, för att förstärka elevhälsan och motverka och förebygga ungas psykiska ohälsa,

tre miljarder kommer att reserveras från och med 2016 för att stimulera lönehöjningar för lärarna,

30 miljoner för nästa år, och 100 miljoner för vardera år därefter, till att fler SFI-lärare ska kunna bli behöriga och får möjlighet att utvecklas i sin profession,

100 miljoner kronor per år från och med nästa år till musik- och kulturskolorna, med mera.

De ovannämnda förslagen var en del av de satsningar och förändringar som den rödgröna regeringen ville göra för att vända utvecklingen inom den svenska skolan. Men de borgerliga partierna ryggade inte för att med stöd av Sverigedemokraterna stoppa eller devalvera flertalet av regeringens förslag.

Trots detta har Alliansens företrädare Christer Nylander mage att klaga över att regeringen inte har vänt utvecklingen inom skolan på tre månader.

Att först stoppa regeringens förslag och samtidigt kräva att regeringen ska klara av att bemästra en skolutveckling som Alliansen hade hela åtta år på sig att göra utan att lyckas är rena hyckleriet.

Jabar Amin (MP)


Riksdagsledamot
, utbildningspolitisk talesperson

ARTIKELN HANDLAR OM