ÅSIKT

De rödgröna hotar valfriheten i skolan

Christer Nylander (FP): Ett kommunalt veto skulle ta makten från föräldrar och elever

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Christer Nylander (FP).

DEBATT. Det fria skolvalet är hotat. Den rödgröna regeringen, med utbildningsminister Gustav Fridolin i spetsen, inledde redan första dagen ett korståg mot valfrihet. Man vill neka etableringen av nya friskolor genom att införa ett kommunalt veto. I dag gör Skolinspektionen en objektiv bedömning kring förutsättningarna för att en ny friskola ska få starta. Med Gustav Fridolins politik ska bedömningen göras av subjektiva kommunalråd – och elever och föräldrar förlorar makten.

Tidigare har rödgröna kommuner, av ideologiska skäl, försökt stoppa möjligheten att etablera friskolor. Ett talande exempel är Malmö kommuns försök att stoppa kunskapsinriktade friskolor som Engelska skolan. Tidningen Dagens Samhälle har gjort en genomgång av friskoleansökningar mellan 2012 och 2014. Då godkände Skolinspektionen 148 skolor från olika friskolerektorer. Av de 148 godkända ansökningarna var kommunerna starkt negativa eller uppmanade uttryckligen Skolinspektionen att avslå ansökan i vart tredje fall.

Dagens Samhälles granskning bekräftar det vi haft farhågor om: rödgröna kommuner kommer att stoppa för etablering av nya skolor, av rent ideologiska skäl. Risken kommer bli ett faktum.

Regeringen tillsatte i våras en utredning om kommunalt veto mot nya friskolor. Förutom att ett sådant veto kraftigt kommer att minska elevers och föräldrars valfrihet i Sverige, är det dessutom ett tydligt brott mot den friskoleöverenskommelse som vi gjorde mellan partierna. Den skulle ge långsiktiga förutsättningar för friskolor att verka och utvecklas. Överenskommelsen visade sig hålla till den dag då Gustav Fridolin gav den politiska makten till Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt, i utbyte mot statsrådsbilar och regeringsflygplan. Visitkorten blev viktigare än politiken för Miljöpartiet.

Resultatet av regeringens utredning om kommunalt veto kommer innebära att invånare i rödgröna kommuner kommer få minskad valfrihet. Det finns all anledning för många att känna oro. Det ska inte spela roll var du är född om du får möjlighet att välja skola eller inte. Detta skulle skapa stora skillnader mellan de olika kommunerna vilket skulle drabba eleverna hårt.

Det fria skolvalet ger inflytande till alla människor och jag anser att det är viktigt att man ska kunna välja bort en skola som man inte är nöjd med eller där ens barn inte trivs. I så hög utsträckning som möjligt ska lika villkor och samma höga krav gälla för alla skolor, oavsett driftsform.

Barn är olika och har olika behov. För de barn som verkligen behöver en bra skola är det fria skolvalet än viktigare. Vi är emot att makten i så fall skulle flyttas från den enskilda människan till socialdemokratiska kommunalråd.

Gustav Fridolin har nu varit utbildningsminister i snart ett år. Inte mycket har producerats på utbildningsdepartementet. En av de största frihetsreformer som genomförts under modern tid ser ut att få en mörk framtid. Jag avslutar med ett bra argument för att inte införa ett kommunalt veto, sagt av Gustav Fridolin själv – innan han blev erbjuden nya visitkort.

”Nej, man kan inte införa ett kommunalt veto, för vad man i praktiken gör då, det är att man stoppar en by som vill driva vidare en byskola som politikerna har velat lägga ner. Vi är ju för att det finns byskolor som lever vidare för att byn har ett engagemang, att det finns pedagogiska alternativ.”

Christer Nylander,

vice ordförande i utbildningsutskottet (FP)