ÅSIKT

Vi satsar stort på en bra och jämlik skola

Replik från Jabar Amin (MP) om skolpolitiken

Jabar Amin (MP).
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

REPLIK. Christer Nylander (L) hävdar att regeringen saknar idéer för skolan. Men den som är intresserad av skolpolitik vet att regeringen har tydliga idéer för sin skolpolitik: alla elever, oavsett bakgrund, ska ha goda möjligheter att lära sig och utvecklas, skolan ska vara jämlik och hålla hög kvalitet.

Därför satsar regeringen stort. För att alla barn ska få en ärlig chans satsar vi på tidigt stöd, fler anställda på lågstadiet, och extra stöd till skolor med tuffa förutsättningar. För en bra skolmiljö avsätts 330 miljoner årligen på upprustning av skolor. För bättre hälsa investeras 200 miljoner kronor årligen på elevhälsan. Långsiktigt satsar vi för att stärka läraryrket med kompetensutveckling såväl som förbättrade arbetsvillkor inom den nationella samlingen. För högre löner satsas 1,5 miljard 2016, och 3 miljarder därefter årligen på lärarlönelyftet.

Med Liberalernas budget skulle däremot flera viktiga satsningar gå förlorade. Satsningen på fler speciallärare skärs bort. Investeringen i bemannade skolbibliotek försvinner. Satsningen på mindre barngrupper i förskolan skulle kapas. Investeringarna i moderna lokaler och bra arbetsmiljö skulle bortprioriteras, för att nämna några.

Vi har redan sett resultaten av Liberalernas skolpolitik. Med resultat som ökad segregation, uteblivna generella lönehöjningar för lärarna och lägre kunskapsresultat 

Nu behöver vi blicka framåt och stärka den svenska skolan, för våra barns framtid. Det arbetet har vi redan inlett.

Jabar Amin

Riksdagsledamot och utbildningspolitisk talesperson (MP)