ÅSIKT

Verkligheten är Wikströms värsta fiende

Slutreplik från Moderaterna om idrottspolitik

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Tonläget i idrottsminister Gabriel Wikströms svar till oss är högt. Att vi moderater har fräckheten att kritisera Socialdemokraterna för partiets svek av tidigare löften till idrottsrörelsen kallar ministern för pajkastning. Ett märkligt sätt att se på demokrati och den politiska debatten.

Under alliansregeringens tid vid makten lades grunden för en ny och modern idrottspolitik. Det gamla systemet ersattes med en trygg finansiering via skatten. Idrotten som kreativ näring lyftes fram och bredden stärktes via satsningen på idrottslyftet. En fritidspeng riktat till barn från hem där föräldrarna lever under tuffa ekonomiska omständigheter infördes. Idrottens betydelse för att skapa ett mer jämställt, tryggare och integrerat samhälle lyftes fram av Moderaterna i två rapporter under förre mandatperioden.

Socialdemokraterna löfte innan valet att tillföra drygt en kvarts miljard mer i stöd till idrotten blev efter valet en föreslagen skattehöjning motsvarande 300 miljoner kronor. Fritidspengen för de mest ekonomiskt utsatta barnen vill partiet ta bort. Idrottsministern är dock nöjd för han har minsann varit på riksidrottsförbundets styrelsemöte och ”där haft samtal i en positiv anda”. Verkligheten är Gabriel Wikströms värste fiende.

Det goda samhället bygger vi tillsammans, i nära samarbete mellan offentlig, privat och ideell sektor. Vi är stolta över det som alliansregeringen gjorde under sina åtta år vid makten men vi är långt ifrån nöjda. Idrotten är viktig och kan mer.

Per Bill (M)

Ordförande riksdagens kulturutskott

Saila Qvicklund (M)

Idrottspolitisk talesperson

ARTIKELN HANDLAR OM