Aftonbladet
Dagens namn: Pontus, Marina
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Kontakta debattredaktionen
[email protected]
Kristofer Forssblad Olsson, tf. debattredaktör
Petter Ovander, tf. bitr. debattredaktör

FN, visa att ni tar våldtäkter på allvar

Debattörerna: Sätt press på länder där förbrytare går fria

Patienterna på Panzi General Hospital för våldtäktsoffer i östra Kongo har haft tur. De har fått vård. De flesta lämnas att dö av gärningsmännen. Varje månad vårdar kliniken över 300 våldtagna kvinnor och barn – offer i den drygt tio år långa konflikten i Demokratiska republiken Kongo.   Patienterna på Panzi General Hospital för våldtäktsoffer i östra Kongo har haft tur. De har fått vård. De flesta lämnas att dö av gärningsmännen. Varje månad vårdar kliniken över 300 våldtagna kvinnor och barn – offer i den drygt tio år långa konflikten i Demokratiska republiken Kongo. Foto: AP

I decennier har försöken att göra en koppling mellan våld mot kvinnor och säkerhetsfrågor vanligtvis avfärdats med ett småleende i de flesta diplomatiska kretsar. Som tur är har läget förändrats. I dag kan man inte tala om säkerhet utan att ta upp kvinnornas grundläggande rättigheter.

Denna grundläggande förändring har uppnåtts tack vare Förenta nationerna. I resolution 1325 erkände FN:s säkerhetsråd kopplingen mellan våld mot kvinnor i väpnade konflikter och kvinnornas roll i fredsbyggandet. I resolution 1820 fastställdes det formellt att våld mot kvinnor kan utgöra ett hot mot internationell fred och säkerhet.

Men det räcker inte. Hittills har vi inte nått tillräckliga framgångar ute på fältet. Fler än 200?000 kvinnor och barn har våldtagits under den drygt tio år långa konflikten i Demokratiska republiken Kongo. Uppskattningsvis våldtogs mellan 20?000 och 50?000 kvinnor under Bosnienkriget på 1990-talet. Sexuellt våld är i dag ett gissel som berör alla människor, oavsett kön. Alla dessa fakta pekar i samma riktning: mycket har gjorts för att omsätta resolutionerna 1325 och 1820 i praktisk handling, men nu är det hög tid att vi får ett verkligt genombrott. Vi ser fortfarande alltför många tillkortakommanden, till exempel när det gäller rättvisa, samordning och rutiner för att utkräva ansvar och ge offren hjälp.Vi uppmanar medlemmarna i FN:s säkerhetsråd att agera under sessionen den 30 september om våld mot kvinnor. Säkerhetsrådets resolution 1820 om sexuellt våld vid konflikter har redan gett oss en utgångspunkt i fråga om skydd; resolution 1325 har lagt grunden för egenmakt och delaktighet, och resolution 1612 om barn i väpnade konflikter har skapat de logistiska förutsättningarna. Nu är det dags att gå vidare och se till att dessa resolutioner efterlevs.

Tiden är inne för säkerhetsrådet att inrätta en FN-kommission på hög nivå som ska följa upp och fortlöpande rapportera om frågor som gäller kvinnor, frihet och säkerhet. Dessutom bör man utse en särskild företrädare för FN:s generalsekreterare och ge honom eller henne ett övergripande mandat beträffande våld mot kvinnor och kvinnors deltagande i fredsbyggandet. Utöver denna kommission och denna företrädare har FN nyligen beslutat att inrätta en ny enhet för genusfrågor. De viktigaste frågorna att ta sig an är följande:

 Att se till att resolutionerna 1325 och 1820 efterlevs på nationell nivå. I dagsläget har alltför få av FN:s medlemsstater utarbetat ”nationella handlingsplaner” om kvinnor, fred och säkerhet.

 Att se till att kvinnor deltar som medlare i förhandlingar. Kvinnors förståelse för offrens situation måste tas till vara. Kvinnor utgör bara tio till 16 procent av dem som deltar i fredsbevarande insatser, och ingen verkar bry sig om vad just kvinnor kan bidra med.

 Att sätta press på rättssystemen i de länder där normen är att förbrytare går fria.

 Att svartlista de regeringar och andra aktörer som inte skyddar sina medborgare och som negligerar kvinnors utsatthet.

 Att fastställa offrens exakta behov av hjälp, samt varifrån denna hjälp kan och borde komma.

 Att inrätta polisiära enheter för skydd av kvinnor och att ta med kvinnliga poliser i polisstyrkor.

 Att klart och tydligt deklarera att systematiska våldtäkter i väpnade konflikter är förbjudna vapen i krig.

Efter tio års väntan är det dags att vi inser att kvinnor inte är problemet utan lösningen.

I oktober 2010 högtidlighåller världssamfundet tioårsdagen av FN:s resolution 1325. På vårt förslag godtog FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon förra året att hålla en ministerkonferens i FN:s regi för att se över denna resolution och markera denna tioårsdag. Det är nu dags att öka ansträngningarna för att bättre skydda kvinnor i konfliktsituationer och se till att de deltar i fredsbyggandet. Det är hög tid att vi i en FN-kommission på hög nivå samordnar våra ansträngningar och fastställer gemensamma mål.

Vi kommer att arbeta intensivt med förberedelserna inför denna årsdag och vi uppmanar FN och alla länder i världen att sätta kvinnor, fred och säkerhet högt upp på sin politiska agenda.

Tarja Halonen
Ellen Johnson-Sirleaf
Margot Wallström
Benita Ferrero-Waldner

Bloggat om sexövergrepp mot kvinnor i krig

  Greenjessica tror förövarna har egna trauman: ”Att då gå vidare med att systematiskt våldta kvinnor blir en fortsättning på en ond spiral i samhället. Hela samhället påverkas negativt av kvinnor behandlas på detta sätt.”

  Sara Damber tänker på konsekvenserna: ”när man förstör kvinnan och hennes underliv förnekar man samhället en chans till nästa generation. Att det alltså inte enbart handlar om den grymma misshandeln utan och även att förstöra framtidsutsikter och hopp om en ny tid efter kriget.”

  Diakoniabloggen varnar för att se våldtäkterna som en del av en kultur: ”Sexuellt våld som strategi i krig är verkligen inte ett nytt afrikanskt fenomen, det har förekommit i alla tider och inte minst på vår egen hemmaplan.”    Mer om debatten på webben i Annas blogg .

Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Debatt

Visa fler
Om Aftonbladet