ÅSIKT

Omänskligt skicka flyktingar till Gaza

Yvonne Ruwaida: Gazaborna lever under ett ständigt hot

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: P-O SÄNNÅS
Abdulrahman Isa Khalil Mousa, längst fram, och flera andra palestinier hotas att avvisas till Gaza.

I Norrköping bor 7-åriga Yehya och 9-åriga Gadir med sina två föräldrar. Båda har efter två år i Sverige lärt sig svenska och går i skola. Deras familj är några av hundratals palestinier i Sverige som nu hotas av att avvisas till det stora utomhusfängelse som kallas Gaza.

Gaza är i dag ett belägrat och ockuperat område med 1,5 miljoner invånare. Över hälften i denna världens mest tättbefolkaste område är under 18 år. Den humanitära katastrofen är ofattbar. 80 procent av Gazaborna lever i fattigdom och är varje dag beroende av bistånd. Israels blockad mot Gaza, som pågått sedan 2007, påverkar alla sidor av livet.

Ockupationen, blockaden och den israeliska markoffensiven förra vintern har totalt krossat den ekonomiska infrastrukturen och orsakat en miljökatastrof. Blockaden förhindrar återuppbyggnaden av såväl det privata näringslivet som skolor och hälsovård och förvärrar den humanitära katastrofen dag för dag.

Gazaborna lever under ett ständigt hot av nya israeliska militära attacker. Förarlösa plan släpper bomber, beskjutning sker både från luften, marken och havet och dessutom kan den israeliska armén närsomhelst göra räder in i Gaza. Gazaborna lever under rättsosäkerhet med ett icke-fungerande rättssystem. Vardagen handlar bara om att överleva.

Sverige och utrikesminister Carl Bildt har på flera sätt varit tydliga rörande situationen i Gaza. Utrikesministern har alltsedan Israels markoffensiv januari 2009 krävt att samtliga gränsövergångar öppnas för normal humanitär och ekonomisk trafik så att livet för Gazas invånare kan normaliseras. Så har dock inte skett. Nu kommer bara 20 lastbilar per dag in till 1,5 miljoner invånare. Före markoffensiven var det tio gånger fler lastbilar som släpptes in till Gaza. Detta i ett läge där det behövs fler inte färre lastbilar för att kunna bygga upp raserade hem, skolor och industrier.

EU och ordförandelandet Sverige uttalade i förra veckan sin oro och sa att situationen i Gaza ”inte har förbättrats sedan den israeliska markoffensiven i januari 2009”. För 1,5 miljoner Gazabor som lever under blockadens, ockupationens och det allt hårdare Hamasstyret blir livet bara svårare.

I Sverige ledde blockaden och den israeliska markoffensiven till att Migrationsverket stoppade avvisningar av asylsökande palestinier till Gaza. Trots att regeringen ser att situationen i Gaza förvärrats inte förbättrats vill Migrationsverket nu att asylsökande palestinier som fått avslag ska återvända till Gaza. Man vill skicka barn, kvinnor och män till ett politiskt och humanitärt katastrofområde där man är instängd.

Hundratals palestinska asylsökande som har varit i Sverige mellan ett till sju år har i veckan demonstrerat mot att de ska avvisas till Gaza. I grunden behöver svensk asylpolitik en yttre gräns där man inte låter människor leva i vakuum i år efter år och senare avvisas trots att man har börjat lära sig svenska, jobbar och går i skola här. Människor som söker asyl måste få permanent uppehållstillstånd efter ett maximalt två års tillfälligt liv och uppehållstillstånd.

Gaza har en svår situation, men det är ingen vanlig humanitär kris. Det är en politiskt skapad kris som måste lösas politiskt. Blockaden är i sig ett folkrättsbrott då man bestraffar befolkningen kollektivt. Sverige, EU om omvärlden måste gå till handling för att värna folkrätten och häva ockupationen.

80 procent av barnen i Gaza är traumatiserade av ockupationen, bomberna och det ständiga hotet om attacker. Det finns ingenstans att fly för gränserna är stängda. Även dödssjuka förvägras rätten att få sjukvård. Att skicka tillbaka flyktingar, att skicka tillbaka barn, till världens största utomhusfängelse Gaza är inte bara oacceptabelt - det är omänskligt!

FAKTA

Yvonne Ruwaida, 39, partistyrelseledamot och oppositionsborgarråd för Miljöpartiet, Stockholm. Yvonnes far är palestinier och hon har släkt i Gaza. Själv är hon född i Göttingen, Tyskland.

Palestinska asylsökande i Sverige hotas av utvisning till Gaza, trots att området är osäkert och situationen för de boende är svår. I veckan har de demonstrerat i Stockholm.

Bloggat om flyktingar från Gaza

Asyllotteriet skrämmande

Palestinagrupperna i Sverige : [Om två bröder] Deras hus bombades. De sökte asyl i Sverige där de bor i samma hus. Den ena fick uppehållstillstånd och den andra utvisades. De berättade om hur deras familjer nu bor i tält. Vintern nalkas. Matleveranser släpps inte in i Gaza. Gaza är i kaos. ”Vi har slutat att skratta”. /.../Asyllotteriet fortsätter. Det är skrämmande. Alltför många är tysta om det faktum att statslösa palestinier från Gaza och Irak har behov av internationellt skydd. Sverige vägrar ge dem skydd och säger samtidigt att vi har en human asylpolitik. Det är struntprat.

Horribelt!

Emma Grön : Migrationsverket tycker att det är en bra idé att utvisa människor till Gaza. Horribelt! Solidaritet med palestinierna nu!

Bloggredaktör: Ulrika Lundberg

Yvonne Ruwaida