ÅSIKT

Sju artister skriver ett upprop för Västsahara

”Sverige har en unik chans att avsluta 34 år av ockupation”

DEBATT

Nu är det halvtid. På torsdag har hälften av Sveriges tid som ordförandeland i EU runnit iväg.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Nu har regeringen tre månader på sig att sätta avtryck inom EU för lång tid framåt, det dröjer sju år tills Sverige får ordförandeklubban igen.

Vi har gått samman för att uppmana regeringen att använda detta unika tillfälle till att föra upp Västsaharakonflikten på den europeiska dagordningen för att få ett slut på Marockos ockupation av Västsahara.

Marockos ockupation har pågått i 34 år, i strid med FN-resolutioner och beslut från den Internationella domstolen i Haag. Situationen i de västsahariska flyktinglägren och inne i det ockuperade Västsahara blir alltmer ohållbar. Två generationer har vuxit upp i tältläger i Saharaöknen, utan utbildningsmöjligheter, utan framtidsutsikter, utan hopp. Bakom muren som Marocko byggt runt Västsahara växer deras unga kusiner och sysslingar upp under hårt tryck från den marockanska polisen och säkerhetstjänsten, där är det förbjudet att kritisera Marockos rätt till Västsahara. FN lovade en folkomröstning 1991 men den har fortfarande inte genomförts. Det finns i dagsläget en tydlig risk att konflikten kan komma att eskalera. Vi undrar hur länge det är möjligt att hålla tillbaka desperationen som vi ser växa hos den unga generationen västsaharier.

Sverige har genom ordförandeskapet i EU ett guldläge att bidra till ett slut på ockupationen. Utan en stark röst från EU så finns det inte mycket hopp om att konflikten kan lösas eller att dagens unga västsaharier ska få växa upp i frihet.

Vi har bjudit in alliansen och de rödgröna till debatt imorgon. Detta är den enda gången under EU- ordförandeskapet som de möts om Västsaharafrågan. Istället för att partierna gräver ner sig i ogenomtänkt blockpolitik så hoppas vi att de kommer samlas kring det faktum att Sverige i och med sitt EU-ordförandeskap har en möjlighet att återta rollen som ett fredsmäklande land.

Om konflikten ska få ett slut, om de mellanstatliga relationerna i nordvästra Afrika ska kunna normaliseras och om det västsahariska folket någonsin ska få sin frihet så är vissa åtgärder är helt nödvändiga. Därför lanserar Emmaus Stockholm idag de viktigaste fyra punkterna för ett fritt Västsahara.

Folkomröstningen, som utlovades av FN 1991, måste genomföras omgående. En fri och rättvis omröstning är en förutsättning för att få slut på konflikten.

EU:s fiskeavtal med Marocko måste avbrytas. Genom EU:s fiskeavtal tjänar Marocko stora pengar på att sälja ut västsahariska naturresurser. Sverige ska inte bidra till att Marocko berikar sig på ockupationen.

Det humanitära stödet till de västsahariska flyktingarna måste ökas. För att lindra de hårda omständigheterna för flyktingarna så länge konflikten pågår måste Sverige inte bara behålla sitt humanitära bistånd, utan öka det. Det saknas både mat, kläder och mediciner i flyktinglägren.

Sverige måste erkänna Västsahara. Afrikas sista koloni har rätt att få sin frihet. Här måste Sverige gå i bräschen för folkrätten.

Så länge västsaharierna tvingas leva under de eländiga och oacceptabla förhållandena som råder i flyktinglägren och inne i de ockuperade Västsahara behöver västsaharierna både praktiskt och politiskt stöd, genom klädsändningar och genom att ockupationen förs upp på den politiska dagordningen.

Vi gör detta gemensamma utspel för att vi tror att varje människa kan göra skillnad och bidra till en lösning på ockupationen av Västsahara. Vi kommer alla att skänka kläder till de västsahariska flyktingarna för att visa vårt stöd. Regeringen måste ta sitt ansvar och driva frågan inom EU och bidra till att ockupationen upphör. Själva tänker vi imorgon skapa debatt och samtidigt skicka iväg klädcontainer nummer 1036 från oss alla, till Västsaharas flyktingar. Solidaritet stoppas inte av nationsgränser.

FAKTA

Anna Nilsson, informationsansvarig Emmaus Stockholm

Stefan Sundström, artist

Melinda Wrede, artist

Regina Lund, artist

Kajsa Grytt, artist

Dennis Lyxzén, artist

Lo Kauppi, skådespelare och författare

Mårten ”Promoe” Edh, artist

Västsahara ockuperas sedan 1975 av Marocko. Området anses av FN vara icke-avkoloniserat territorium.

Anna Nilsson
Stefan Sundström
Melinda Wrede
Regina Lund
Kajsa Grytt
Dennis Lyxzén
Lo Kauppi
Mårten Edh