ÅSIKT

Gaza hoppas på Bildt

Debattörerna: EU:s krav måste vara ett fullständigt hävande av blockaden

Foto: CLAUDIO BRESCIANI & BERNAT ARMANGUE / SCANPIX
har ett ansvar Carl Bildt och hans EU-kollegor måste ställa politiska krav på att Israels blockad mot Gaza ska brytas, hävdar dagens debattörer.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Gazas folk ställer stora förhoppningar på EU:s utrikesministermöte i morgon, 26 juli. Händelserna i samband med Ship to Gaza har bidragit till att skapa en ny politisk medvetenhet inom EU, och har visat på en stark, folklig opinion för att Israels blockad mot Gaza måste brytas.

Utrikesminister Carl Bildt och hans EU-kollegor har ett ansvar för att omsätta denna starka opinion i realistiska politiska krav.

De lättnader i blockaden som Israel annonserat 20 juni och 5 juli är steg i rätt riktning, men otillräckliga. EU:s krav måste vara ett fullständigt hävande av blockaden, vilket bland annat innebär:

Fri rörlighet för besökare till och från Gaza. För att handeln ska fungera, studenter få sin utbildning, sjuka komma till vård, anhöriga besöka sina familjer och annan normal mänsklig verksamhet löpa måste Israel häva rörelseförbudet.

En direktkoppling mellan Gaza och Västbanken. Gaza och Västbanken betraktas som en politisk enhet, men saknar en direkt relation, vilket bidragit till att dela det palestinska samhället. Att tillåta transittrafik skulle samtidigt vara en säker investering för att stärka dialog och försoning mellan Hamas-kontrollerade Gaza och Fatah-styrda Västbanken.

Fri export från Gaza. Ingen ekonomisk återhämtning är möjlig utan en fungerande handel där Gazas traditionella produktion av möbler, jordbruksprodukter och kläder för i första hand Väst­banken och Israel är alldeles avgörande.

Import till Gaza. Av allt material som inte finns upptaget på den så kallade Wassenaar-överenskommelsens lista för dual use-produkter. Det som framför allt brådskar är införsel av cement, asfalt, stål och virke och annat byggnadsmaterial.

Nödvändigt är att gränspassagerna har kapacitet och blir effektiva. Det kan behövas internationellt stöd för att snabbt öppna och utrusta stängda passager så att både gods och människor kan komma igenom och ta ett första steg mot normalisering.

I ett nästa steg är det nödvändigt att öppna Gazas hamn och flygplats. En normalisering måste innebära möjligheter för Gazas och Västbankens folk att ha direktrelationer i handel och utbyte. Israel har allt att vinna på att medverka till detta, vilket i sin tur skulle öka integrationen mellan Gaza, Israel, Västbanken och övriga närområdet.

Sveriges kristna socialdemokrater var en av de svenska organisationer som medverkade i Ship to Gaza. Det var en aktion som bidrog till att ge Gazas folk hopp i en situation som i åratal präglats av hopplöshet.

Hoppet ligger framför allt i att folkets lidande i Gaza blivit sett och förstått i omvärlden. Det är viktigt att EU:s utrikesministrar är tydliga i sina krav och visioner för Gazas framtid. Vi vädjar till Sveriges utrikesminister att tydligt stå upp för de många decennier av svenskt Mellanöstern-engagemang som han i detta sammanhang representerar.

FAKTA

Mariam Osman Sherifay, Broderskapsrörelsens representant i Ship to Gazas styrgrupp.

Peter Weiderud, ordförande Sveriges kristna socialdemokrater – Broderskapsrörelsen.

I morgon, den 26:e juli, möts EU:s utrikesministrar i Bryssel. På mötet bör Bildt och hans EU-kollegor kärva ett fullständigt hävande av Israels blockad mot Gaza, menar dagens debattörer.

Mariam Osman Sherifay
Peter Weiderud