ÅSIKT

Häv sanktionerna – rädda Zimbabwe

Debattören: Beröva Mugabe hans bästa propagandaredskap inför årets val

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Zimbabwe kommer att hålla ett avgörande val i år. Finansministern har redan satt av pengar för valet i sin budget. Mugabe själv har meddelat att val ska hållas omedelbart efter folkomröstningen om konstitutionen i enlighet med GPA (Global Political Agreement). Även om han inte har gett datum ännu, tyder detta på att valet kan hållas i juni. Det största oppositionspartiet, MDC, kommer att delta i valet om det inte finns något våld och hot av folket.

Det är dags för det internationella samfundet att tänka utanför boxen och hjälpa folket i Zimbabwe att nå en ny demokratisk dispens.

År 2008, när jag var ordförande för MDC:s filial i Sverige, ledde jag en demonstration tillsammans med Folkpartiet och krävde att Mugabe skulle offentliggöra valresultatet och respektera de mänskliga rättigheterna. Vi uppmanade AU, EU och FN att vidta lämpliga åtgärder mot den zimbabwiska regeringen.

MDC, å sin sida, blev öppet kritiserat av dem som kallar sig pan-Africanists för att förespråka sanktioner mot sitt eget folk. På något sätt glömmer sådana kritiker medvetet att de flesta av de nationalistiska rörelserna i Afrika vid ett eller annat tillfälle uppmanade till sanktioner under frihetskampen. Kanske menar de att vi aldrig skulle ha krävt åtgärder mot svarta ledare, men för vissa av oss som är färgblinda är det sättet på vilket landet styrs, snarare än hudfärgen, som är avgörande.

Med detta sagt och mot bakgrund av rådande omständigheter gör en fortsatt tillämpning av dessa åtgärder mer skada än nytta, oavsett om man väljer att kalla dem restriktioner eller helt enkelt riktade sanktioner. Detta innebär inte att de inte hjälpte, självklart kan inte Mugaberegimen rättfärdigas. En del frågor återstår att lösa: våldsincidenter, arresteringar av journalister, ofria medier och militär närvaro på landsbygden.

Det var rätt beslut då och det sände ett budskap att världen såg på. Dessutom bidrog det till att få Mugabe till förhandlingsbordet. Men dynamiken och landskapet har förändrats och det är dags för västvärlden att omvärdera sin hållning och engagera Mugabe inför nästa års viktiga val. Lyfts sanktionerna nu så berövas Mugabe det som för honom har blivit ett ständigt återkommande propagandamantra. Det skulle också underlätta det slutliga genomförandet av viktiga frågor i GPA, vilket är avgörande för fria och rättvisa val. Mugabe skulle inte längre kunna skylla på väst varje gång han öppnar munnen. Väst måste inse att samtidigt som Mugabe låtsas hata de så kallade sanktionerna har han insett att de har väckt sympati för honom hos vissa grannländer.

Dessutom är åtgärderna i stor utsträckning ineffektiva, eftersom de flesta av de individer som de riktas mot för länge sedan har flyttat sina affärer och rikedomar till Asien. Därför skulle en fortsättning av sanktionerna fram till nästa val vara samma sak som att ge Mugabe ytterligare en livlina. Avskaffandet av sanktioner kan också bidra till att avvärja en kris. Om Mugabe förlorar valet finns en uppenbar risk att militären skyller på sanktionerna och vägrar att acceptera att makten överlämnas till MDC, med den dåliga ursäkten att väst i neokolonialistiskt syfte försöker få till ett regimskifte. Dessutom behöver väst inte gå miste om möjligheter till affärsmässiga partnerskap inom strategiskt viktiga sektorer.

Ett framtida Zimbabwe behöver dra nytta av professionalismen hos affärspartner i väst och deras respekt för fackliga rättigheter och mänskliga rättigheter i allmänhet. Det är därför viktigt att västländerna inser att det är orealistiskt att förvänta sig att allt ska återgå till det normala innan sanktionerna lyfts. För västvärldens del kan det förefalla som en principiell ståndpunkt, men sett utifrån Zimbabwes politiska dynamik skulle sådan stelhet inte hjälpa. Det finns ingen poäng med att behålla sanktioner som bara ger Mugabe ett skäl att förhindra ett fullt genomförande av GPA och fortsätta sitt propagandamaskineri.

FAKTA

Isaac Mutasa, 37, Tierp. MDC-aktivist och tidigare partiets Sverigeordförande.

Våld mot oppositionella ledde till sanktioner mot Zimbabwe 2008.

Isaac Mutasa

ARTIKELN HANDLAR OM