ÅSIKT

Svik inte kvinnorna i Nordafrika

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Världen bevittnar just nu hur människors krav på frihet, demokrati och mänsklig värdighet tvingar den ene diktatorn efter den andre på flykt i Nordafrika.

Världen bevittnar också hur arabiska kvinnor intar gator och torg som en självklar del i denna kamp för frihet. Det finns många exempel på kvinnor som genom bloggar, genom demonstrationerna och på andra sätt är drivande i denna process.

Kvinnors ställning i många arabländer är oerhört eftersatt. Bristen på kvinnors makt och roll i samhället utgör ett stort hinder mot utveckling i denna del av världen. Arabiska experter har i de olika Arab Human Development Report (AHDR) gett en god grund för att diskutera utveckling och framtid i arabvärlden. Den första rapporten från 2002 fokuserade på tre centrala brister som utgör hinder för utveckling i arabvärlden. Bristen på kvinnors makt och roll i samhället (empowerment) var ett av dessa fundamentala hinder för utveckling, som också har behandlats vidare i en egen AHDR-rapport.

Bristen på utveckling i arabvärlden beror på maktmissbruk och vanstyre. Det är regimernas egna missgrepp som håller befolkningen i fattigdom och hindrar social och ekonomisk utveckling. Jämställdhet och bristen på kvinnors inflytande utgör en av faktorerna. Det är detta befolkningarna i Nordafrika nu kräver ändring på. Dessa revolutioner kommer inifrån. Nu måste omvärlden stå på deras sida, också på kvinnornas.

I flera länder, som Egypten, formeras nu en ordning på väg mot ett nytt, och förhoppningsvis, demokratiskt styre. Kvinnorna måste ha en del i det arbetet. Deras röster får inte försvinna.

För att det ska vara möjligt krävs att kvinnorna kan – och tillåts – organisera sig. En helt ny generation unga kvinnor kliver nu fram. De både kräver och behöver stöd för sin kamp. Kvinnor i Mellanöstern har varit organiserade tidigare, inte minst i Egypten. Genom politiskt arbete och kamp för sina rättigheter har de kunnat stärka kvinnors rättigheter. Men mycket arbete återstår. Omvärldens stöd till regionen måste bygga på denna insikt.

I Sverige finns en bred enighet om vikten av jämställdhet och kvinnors lika rättigheter och möjligheter. Det utgör också en viktig del av exempelvis svensk biståndspolitik. Det är nu dags att formulera detta tydligt och klart också inom utrikespolitiken. Det duger inte att, som utrikesminister Bildt, endast nämna kvinnor i ett och annat pliktskyldigt sammanhang.

De ungdomar och de kvinnor som höjt sina röster i Nordafrika och som står mot diktatorns våld i Libyen, det är de krafter som bygger framtiden. Låt oss stödja dem.

Urban Ahlin
Socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson

Carina Hägg
Utrikestalesperson för S-kvinnor