ÅSIKT

”Dialog en förutsättning för utveckling i Burma”

Debattören: Medlemmar i handelskammaren inte automatiskt företrädare för regimen

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Jesper Bengtsson, chefredaktör för Sidas tidning OmVärlden, skriver i en debattartikel att ”Svenska skattepengar används för att öka handelsförbindelserna med isolerade Burma”. 

Det är inte sant.

Han skriver också att han hört rykten om att vi, alltså Näringslivets internationella råd, NIR, har inlett ett samarbete i Burma.

Det är däremot nästan sant. Vi undersöker just nu om, och i så fall hur, näringslivet kan skapa förutsättningar för utveckling i Burma.

Vi samarbetar självklart inte med regeringen i Burma.

Vårt arbete är helt i enlighet med Sveriges hållning gentemot Burma. Det betyder att Sverige kan göra ”insatser för hälsa och utbildning, fattigdomsbekämpning som riktar sig mot de fattigaste och mest utsattas basbehov och försörjning, demokrati och mänskliga rättigheter, gott styrelseskick, kapacitetsbyggande av det civila samhället, miljöskydd samt konfliktförebyggande insatser tillåtna... Det är inte tillåtet att kanalisera stöd genom centrala regeringsmyndigheter i Burma.”

Det betyder, vilket också står i Jesper Bengtssons artikel, att alla statliga myndigheter och regeringsorgan så långt det är möjligt ska hållas borta från utbyte och biståndspengar. Vi arbetar med undervisning,  kapacitetsutveckling, demokratifrågor, fattigdomsbekämpning och miljö. Inom det regelverk som finns. Allt detta leder förhoppningsvis till ökad sysselsättning.

Jesper Bengtsson tar dock ytterligare ett steg. Han tar det faktum att flera av de burmeser som var här är medlemmar i den burmesiska handelskammaren som intäkt för att påstå att biståndsmedel används på ett felaktigt sätt. Riktigt så enkelt är det inte.

De personer som var här i förra veckan representerar en mängd olika organisationer. Bland dem ett nätverk för kvinnliga entreprenörer och en tankesmedja som arbetar med social utveckling. Det är helt riktigt att några av dem också är medlemmar i handelskammaren. Det gör dem inte automatiskt till företrädare för regimen. Däremot kan det vara en förutsättning för dem för att kunna arbeta med de frågor de brinner för – utveckling i Burma.

Vi anser att dialog är en förutsättning för utveckling. De personer som var här anser detsamma.

Erica Molin, VD, Näringslivets internationella råd

ARTIKELN HANDLAR OM