ÅSIKT

Svenska pensionspengar ­ i hårt kritiserat gruvbolag

Debattörerna: Mänskliga rättigheter måste gå före krav på avkastning

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
GULDFEBER Företaget Newmount Mining planerar att utöka guldexploateringen i Peru och därmed släppa ut farliga kemikalier i dricksvattnet. De svenska AP-fonderna investerar 500 000 000 kronor i företaget och debattörerna tycker att AP-fonderna borde ställa krav på företaget.

I Peru har fyra personer dödats i protester mot att Newmont Mining, ett företag som de svenska AP-fonderna investerar en halv miljard kronor i, planerar att utöka sin guldexploatering. Gruvan hotar leda till försämrad tillgång till vatten och allvarliga vattenföroreningar. Riksdagen måste ändra AP-fondernas regelverk så att respekt för miljö och mänskliga rättigheter överordnas ­målet om hög avkastning när våra pensionspengar investeras.

De senaste dagarna har fyra personer, varav en 17-årig pojke, ­dödats och ett 20-tal sårats när polis drabbat samman med tusentals småbrukare från ursprungs­folk i området som ­protesterar mot Newmont Minings gruvprojekt Conga i Cajamarca, Peru. Undantagstillstånd har utlysts i området.

Newmont Mining är ett av världens största guldföretag och har varit inblandade i flera konflikter i Peru. Efter många år av ­aggressiv gruvexpandering planerar nu företaget ännu ett ­gigantiskt gruvprojekt som kommer att torrlägga flera sjöar och som hotar vattentillgången för tusentals människor. Detta har trappat upp konflikten och lett till omfattande protester, dödshot riktade mot motståndare till gruvan, godtyckliga arresteringar och militarisering av området.

AP-fondernas investeringar i Newmont Mining uppmärksammades redan förra året i en rapport av Swedwatch, gjord på uppdrag av Latinamerika­grupperna. Granskningen visade att konflikten mellan företaget och lokalbefolkningen till stor del handlar om rätten till vatten.

Gruvindustrin har lett till att flera floder torkat ut och orsakat allvarlig förorening av det vatten som finns kvar. Utsläpp av försurat vatten och vatten som innehåller höga halter av arsenik, bly, kadmium och mangan har bekräftats i flera studier. Halterna är så höga att de innebär en allvarlig risk för människors hälsa, samtidigt som den biologiska mångfalden har påverkats allvarligt.

Lokalbefolkningen kräver att användandet av de giftiga ­ämnena cyanid och arsenik i gruvnäringen upphör. De kräver också rätt till information och att bli tillfrågade om gruvprojekt i rådgivande församlingar, samt att kunna protestera utan risk för trakasserier eller hot.

Protesterna i Peru bör ses som en väckarklocka för AP-fonderna. Men än så länge har vi inte sett någon reaktion från AP-fonderna på händelserna i Cajamarca. Som ägare i Newmont Mining bör AP-fonderna ställa krav på att ursprungsfolkens och lokalbefolkningens rättigheter respekteras och att en oberoende miljökonsekvensanalys genomförs. Om AP-fonderna inte kan ta ett aktivt ägaransvar som leder till att miljö och mänskliga rättigheter respekt­eras, bör de avsluta sina investeringar i bolaget.

AP-fondernas regelverk säger att ”fonderna ska ta hänsyn till etik och miljö, dock utan att göra avkall på det övergripande målet om hög avkastning”. En ny enkät av nätverket Global Rättvisa Nu visar att Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill verka för att respekt för miljö och mänskliga rättigheter ska överordnas målet om hög avkastning för AP-fonderna. Centerpartiet och Folkpartiet vill inte verka för en sådan förändring, enligt samma enkät.

Just nu håller Pensionsgruppen, som består av regeringspartierna och Socialdemokraterna, på att se över regelverket för AP-fonderna. Vi uppmanar riksdagen att ändra reglerna, så att respekt för miljö­ och mänskliga rättigheter över­ordnas målet om hög avkastning.­ I stället för att placera vårt pensionskapital i o­-etiska företag bör regelverket underlätta AP-fondernas investeringar i den klimatomställning som världen behöver.

Francisco Contreras

Jonas Paulsson

FAKTA

DEBATTÖRERNA

Francisco Contreras, ordförande Latinamerikagrupperna

Jonas Paulsson, talesperson för Klimataktion

DEBATTEN

Svenska AP-fonderna har investerat en halv miljard i Newmont mining. Guldföretaget expanderar kraftigt sin gruvverksamhet i Peru, vilket lett till torrlagda sjöar och hot om vattenbrist. Dödsfall har inträffat efter sammandrabbningar mellan polis och småbrukare. Debattörerna kräver att riksdagen ändrar reglerna för AP-fonderna så att respekt för miljö och mänskliga rättigheter överordnas målet om hög avkastning.

ARTIKELN HANDLAR OM