ÅSIKT

Det är bättre att Grekland lämnar euron

Debattören: Bara så kan landet få bukt med en korrupt statsapparat

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Färm och Ludvigsson säger kloka saker om Grekland. De drar dock fel slutsatser om vad som måste­ göras. De menar att grekerna­ varken är lata ­eller odugliga­ men att landet efter ­årtionden av vanskötsel fått en svag statsapparat och ett uselt skattesystem.

Tilläggas kan att inflationen skenat i skydd av billig e­uro. ­Exportinkomsterna har rasat. Mutbara ­politiker har gett sig själva och väljarna ofattbara­ förmåner. ­Resultatet är att ­endast runt 80 procent av vad folk ­spenderar täcks av inkomster. Resten lånas dyrt utomlands för att undvika statsbankrutt.

Parlamentet har beslutat ­kloka reformer för att reparera ekonomin men nästan inga har genomförts. Skälet är en korrupt statsapparat med otaliga anställda som inte förmår genomföra ­reformerna. Läget är katastrofalt.

Europa kan rädda landet ­genom att vid varje ny kris fylla­ på grekernas plånböcker. Men varje kris leder till ­allmän oro och konjunkturen dras ner för ­alla. ­Europas väljare är inte ­beredda att evigt dela med sig av sina pengar till grekerna. Skulle­ Grekland lämna euron blir ­visserligen chocken enorm för dem. Plötsligt finns inte jultomten som fyller deras plånböcker. Men det skulle­ tvinga ärliga politiker till makten. Politisk besluts­kraft och en duglig privat sektor­ skulle inom få år få ekonomin på fötter. Övergångstiden blir smärtsam och nödhjälp från EU av stort format blir en nödvändighet. Men ur ­askan skulle fågel­ Fenix resa sig. Stor, stark och ­skapad av hårt ­arbetande greker.

Olof Sjöström

Bank- och industriman