ÅSIKT

Kent Persson (M): USA har mycket att lära av Sverige

Visst är amerikanska valkampanjer spännande – men hos oss finns förtroendet

Foto: AP/Scanpix
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Omvärldens intresse för amerikanska valrörelser blir bara större och större. Detta är i sig inget konstigt med tanke på att valet handlar om att tillsätta ett av världens mäktigaste ämbeten, som ger ett inflytande långt utanför landets gränser inom alltifrån säkerhetspolitik till ekonomi och miljö. 

I tider av amerikanska presidentval ställer många sig frågan om vad vi har att lära av deras valrörelser. Valets betydelse, nya spännande kampanjmetoder och förmågan att engagera gräsrötter bidrar alla till denna fascination. Men man gör fel i att tro att det går att göra en karbonkopia på en amerikansk valrörelse och göra likadant i Sverige. En minst lika relevant fråga att ställa är den om vad USA har att lära av Sverige.

I Sverige har vi ett stort förtroende för politiken. I SVT:s valundersökning uppger så många som 70 procent att man har ett mycket eller ganska stort förtroende för svenska politiker. Samtidigt kämpar man i USA mot mycket bekymrande siffror. Det kan vara en av många förklaringar till att valdeltagandet är lågt. När Barack Obama valdes till president 2008 var valdeltagandet 61,6 procent. Trots att det var det högsta på flera decennier ligger det fortfarande drygt 20 procentenheter under valdeltagandet i det senaste svenska riksdagsvalet. Detta vittnar om några av de demokratiska utmaningarna som finns i amerikansk politik.

Vi har sett hur polariseringen av politiken i USA har kommit att bli alltmer påtaglig. Oberoende av utfallet av valet är det intressant att ställa sig frågan om det polariserade klimatet kommer att försvåra genomförandet av reformer som kräver breda överenskommelser. Polariseringen av den amerikanska politiken innebär en risk att politikerna hamnar längre ifrån många av de väljare man måste vinna.

Amerikansk politik och valrörelser tenderar att vara präglade av negativa kampanjer. Detta har vi i Sverige hittills, med några få undantag, varit förskonade ifrån. Att vi fokuserar mer på sakfrågor kan vara en av flera förklaringar kring varför förtroendet för politiken är större i Sverige än i USA.

Retoriken i amerikanska valrörelser är betydligt bredare och ofta mer diffus än den är i Sverige. Väljarnas krav på tydlighet kring den politik som svenska partier går till val på är mycket hög. Detta ställer i sin tur krav på att partierna måste redovisa vad man vill genomföra, med vem man vill genomföra det och hur förslagen ska finansieras.

Det förra valet i USA handlade till mycket stor del om Obama som person och inte i lika stor grad om skiljelinjerna mellan de två kandidaterna. Under den här valrörelsen handlar det för Mitt Romneys del mycket om att påvisa att Obama misslyckats i sitt uppdrag som president. Obama å sin sida måste övertyga väljarna om att Romney är fel person att leda landet. Detta har inneburit att kampanjerna kommit att handla mer om att ifrågasätta motståndarens person och ledarskap än det egna politiska innehållet och reformambitioner.

Oavsett vem som vinner valet står USA inför fortsatt stora utmaningar framförallt vad gäller ekonomin, tillväxten och sysselsättningen. Detta ställer krav på en politik som tar sin ansats i människors vardag, en tydlig reformagenda och en vilja att enas i breda politiska överenskommelser. Där finns det många lärdomar som amerikanska politiker kan dra av politiken i Sverige.

Kent Persson

Partisekreterare, Nya Moderaterna

ARTIKELN HANDLAR OM