ÅSIKT

Sverige borde skriva under Månfördraget

Ung Pirat: Rymdens potential bör användas till fredliga projekt

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Lars Johansson
Gustav Nipe, ordförande för Ung Pirat.

Sverige bör underteckna Månfördraget, som begränsar militära aktiviteter på himlakropparna.

Månfördraget tillkom i slutet av 70-talet i samband med kapprustningen mellan USA och Sovjetunionen. Fördraget slår fast att alla himlakroppar ska tillhöra det internationella samfundet, vilket medför att all verksamhet i rymden måste stämma överens med internationell rätt. Syftet med fördraget är att bevara rymden som en fredlig plats. Flera europeiska länder, som Österrike och Nederländerna, har redan ratificerat fördraget. Fördraget förbjuder all militär användning av himlakroppar, som placering av vapensystem och byggande av militärbaser.

Rymdförmågor är inte längre endast viktigt ur ett strategiskt perspektiv. Alla länder som idag har kapacitet att utveckla rymdteknik väljer att integrera rymdbaserade tjänster i sina militära förmågor. Inte bara stater har intressen i rymden. Det har även ett flertal privata intressenter. Detta bidrar till att området kommer bli alltmer komplext att hantera framöver.

Vi går mot en allt mer multipolär värld där länder som Kina, Indien och Brasilien kommer skaffa sig mer inflytande och stormaktsambitioner. Kina har med sin enorma ekonomiska tillväxt börjat blicka ut i rymden och

antagit ett ambitiöst rymdprogram. De håller på att utveckla teknologin för att ha en egen rymdstation klar år 2020.

Det är viktigt att reducera risken för ytterligare militarisering av rymden. Månfördraget förbinder jordens länder att ge varandra samma rättigheter till att bedriva forskning i rymden. Om världssamfundet kan få till ett avtal med tydliga spelregler för hur rymden och dess himlakroppar får användas kan företag och privata intressenter faktiskt våga sig ut i rymden ordentligt. Mängden affärsmöjligheter är oändliga.

Miljö- och resursproblem tilltar alltmer på jorden. I stället för att möta framtiden med fler krigsmaskiner borde Sveriges regering satsa på att öka kunskapen om hur mänskligheten kan erövra solsystemet, som både innehåller ofantliga rikedomar och nyckeln till hur vi ska lösa våra miljöproblem. Då kanske en framtida världsfred blir lite mindre avlägsen.

Rymden är en fråga om långsiktig säkerhetspolitik. Utmaningarna från rymden kan givetvis inte Sverige ensamt lösa, men vi kan gå i täten för att frågan ska komma högre upp på den globala dagordningen. Ett första steg vore att vi ansluter oss till internationella överenskommelser.

Vi tycker att det är självklart att Sverige ska ratificera Månfördraget. Vi är övertygade om att rymdens potential kommer till sin fulla rätt om den används till fredliga projekt för mänsklighetens framtid.

Gustav Nipe

Ordförande Ung Pirat

ARTIKELN HANDLAR OM