ÅSIKT

Domarna kränker både förnuftet och moralen

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Folket och rättsväsendet förstår inte varandra. Gång på gång kommer domar som må vara juridiskt riktiga, i alla fall utifrån gällde lagstiftning, men som kränker både förnuftet och moralen.

Det senaste skräckexemplet är treåringen som fick sitt skadestånd sänkt bara för att barnet sov under övergreppet. Det innebar att barnet inte blev kränkt enligt domstolen. Men juristerna försvarade sig med att de bara följde lagen och för att få en annan dom måste lagen ändras.

Jag undrar varför inte ansvariga jurister slår larm om att lagarna inte fungerar och bara accepterar att domsluten blir absurda. Har de själva inget moraliskt ansvar?

Var är justitieminister Thomas Bodström? Vad anser regeringen är en rimlig nivå på rättssystemets trolöshet? Det är uppenbarligen många lagar som fungerar illa i?dag. Det vore bra med ett rättssystem som är anpassat till den verklighet vi lever i och till det faktum att barn och kvinnor också kan vara offer. Det verkar vara helt otänkbart i den lagstiftning som nu gäller!

Lotta Gröning