ÅSIKT

Myndigheternas brist på lyhördhet späder på varghatet

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Är du byråkrat? Då ska du nog inte gå ut i skogen, åtminstone inte i trakter där det finns mycket varg.

Alright, jag överdriver lite, men en undersökning visar nämligen att myndigheternas brist på lyhördhet påverkar vargdebatten. Det kvittar om vi är positiva eller negativa till vargen, myndigheterna upplevs som en byråkratisk betongkoloss nedgrävd i jorden och givetvis omöjlig att påverka.

Det är just bristen på lyhördhet som späder på varghatet och bidrar till den illegala jakten. Det menar Cefos, som är den forskargrupp vid Göteborgs universitet som har djupintervjuat människor. Samtidigt kan de bevisa att när folk får insyn i handläggning och beslut ökar förståelsen för rovdjuren.

Egentligen är det logiska slutsatser. Känslan av maktlöshet är frustrerande och tar sig olika uttryck hos olika människor.

Lärdomen som vi bör dra är att byråkratin skulle behöva gå på charmkurs. Den bör lära sig på vems uppdrag den arbetar. Inte som nu när den upplevs som instängd och emot alla som med rätta lägger sig i.

Lotta Gröning

ARTIKELN HANDLAR OM