ÅSIKT

Inte konstigt att viljan till att arbeta svart ökar

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Arbetslösheten är ett gissel för politikerna. Att vara arbetslös är en för de allra flesta hopplös situation. Utanförskapet, maktlösheten och oförmågan att påverka sin egen situation är symptomatisk för de arbetslösa. Arbetsförmedlingarna, regelverken och a-kassan bestämmer i detalj vad du ska göra och inte får göra. Bor du fel ska du flytta till jobben, söker du inte tillräckligt med jobb åker du ur a-kassan, tar du inte de jobb som erbjuds åker du ur a-kassan. Jobben som står till buds är ofta meningslösa. Det är som Anders Wetterholm skriver, "om jag lyfter en kollega som får skruva ur lampan då är vi två som inte längre är öppet arbetslösa."

Det är inte så konstigt att människor blir desperata. Det är heller inte så konstigt att viljan till att arbeta svart ökar. Det framkom i veckan i en Sifo-undersökning.

Kampen mot arbetslösheten är vår tids mantra. Ändå upplevs de politiska åtgärderna och initiativen inte som trovärdiga. Plusjobben är den nya universallösningen. Men är det framtiden?

Vad tycker ni? Mejla: [email protected]

Lotta Gröning

ARTIKELN HANDLAR OM