ÅSIKT

Jag skulle vilja ha massor med nya folkomröstningar

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Jag såg att junilistan ville ha ny folkomröstning om kärnkraften. Jag skulle vilja ha massor med nya folkomröstningar. Jag tror att Sveriges demokrati skulle fördjupas och stärkas om människor fick tycka till i olika frågor. För att stärka demokratin måste något radikalt göras.

Som det är nu är partietablissemanget egentligen bara positiva till folkomröstningar där resultatet beräknas bli precis som de vill. Om vi tar kärnkraften som exempel så är socialdemokraterna emot en folkomröstning medan folkpartiet är för. Anledningen är enkel: folkpartiet vill bygga ut kärnkraften och socialdemokraterna tycker att frågan är utagerad.

Tittar vi på den senaste folkomröstningen om EMU ångrade alla ja-partier att de tillät folket att rösta. Trots att de försökte folkbilda oss begrep vi ändå inte vårt eget bästa. Gott folk, det är inte lätt att vara stämplade som röstboskap! Men vi ska inte förtvivla. Folkvalda måste förstå att även vanligt folk kan ha kunskaper och vettiga åsikter. Det kanske är politikerna som skulle ha lite bildning om folk?

Lotta Gröning