ÅSIKT

Myndigheter blir ett alibi för en dålig politik

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Ja, då ska vi få en myndighet till! Den här gången är uppgiften att granska övergrepp och vanvård av barn som har vistats på institutioner och i familjehem. Socialstyrelsen har gjort en snabbutredning och konstaterat att många barn kränkts på barnhem från 50-talet och framåt. Hur omfattande dessa kränkningar var kan utredningen inte säga, därför vill utredaren Göran Johansson skapa en ny myndighet.

Självklart är det viktigt att redan utsatta barn inte utsätts för kränkningar. Självklart bör institutionerna fungera bra, men av erfarenheterna från i går och i dag vet vi att så inte är fallet. Men varför ska en myndighet skapas bara för att utreda mer? Räcker det inte med nya utredningar? Bör inte politiken ta ett ansvar för det som inte har fungerat och som fortfarande inte fungerar? Myndigheter blir ett alibi för en dålig politik. Framför allt blir generaldirektören en som politikerna kan hänvisa till för att själva slippa ta ansvar.

Ansvarig minister Morgan Johansson är förstås positiv till idén om en ny myndighet. De drabbade får lugna sig lite till. Deras ärenden kommer uppenbarligen att ta tid att handlägga!

Lotta Gröning