ÅSIKT

Människor vill ha svar på frågan hur kunde det hända

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

När vi lagt tsunamirapporterna till handlingarna, dyker nästa katastrof upp. Diskussionerna om Estonias förlisning återkommer alltid. Det är självklart. När människor får intryck av att inte hela sanningen sägs då uppkommer konspirationsteorier. Det är mycket som är konstigt med Estonias förlisning. Så mycket att till och med Estlands regering tillsatt en expertutredning om Estonias militära transporter. Hittills pekar utredningens resultat på att det är en rad brister i den internationella haverikommissionens rapport. Slutsatsen är att det inte finns några tillfredsställande förklaringar till varför Estonia sjönk. Det som säjs i slutrapporten stämmer inte med de fakta som expertutredningen i Estland tagit fram.

Nu ska nya intervjuer göras med havarikommissionens medlemmar och får expertutredningen inte svar på sina frågor är det mycket möjligt att Estland tar initiativ till en ny utredning. Det finns säkert stöd för detta också bland anhöriga. Att över 800 människor dör utan att någon är ansvarig eller att en trovärdig förklaring till olyckan presenteras gör det svårt att bara gå vidare.

Människor vill ha svar på frågan hur kunde det hända.

Vad tycker ni, mejla oss: [email protected]

Lotta Gröning