ÅSIKT

Kärnkraften och säkerheten är en trosfråga

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Jag har alltid haft problem med kärnkraften. Jag är både för och emot! Är det någon som känner igen sig?

I grunden är jag emot kärnkraft eftersom problemen med avfallen inte är lösta. Det är inte schysst att överlämna farligt radioaktivt avfall till kommande generationer med enbart hoppet om att våra förvaringskonstruktioner håller. Samtidigt är jag medveten om att tekniken blir bättre, säkerheten utvecklas och att kolkraftverken knappast är ett bra alternativ. Även om Vattenfall tycks tro det.

När det gäller synen på säkerheten är experterna generellt sett väldigt eniga. Det som skiljer dem åt är ”tron” på om det kan hända en olycka eller inte. Kanske skulle vi kunna hävda att experter som är för kärnkraft är optimister och de som är emot har en betydligt mer pessimsitisk syn på framtiden.

Kärnkraften är en given fråga för folkomröstningar, precis som EU. Varje gång vi ska fatta beslut på någonting som vi tror händer måste folket få säga sitt. Politikerna är inte några större experter än folk i allmänhet på att tro.

Vad tycker du?

Mejla oss: [email protected]

Lotta Gröning